MARUTİ SUZUKİ İŞÇİLERİ SENDİKASINDAN ÇAĞRI:

13 İşçi arkadaşımıza ÖMÜR BOYU HAPİS cezası verildi

13 Maruti Sendikası üyesine sendika kurmak ve taşeron sistemini kaldırmak için verdikleri mücadeleden dolayı ÖMÜR BOYU HAPİS cezası verildi

Maruti İşçilerine Özgürlük!

Maruti Suzuki grevi (2012). Özel güvenlikçilerin işçilere saldırdığı sırada fabrikada çıkan şaibeli yangında müdür Awanish Kumar Dev dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Bunun ardından yüzden fazla Maruti işçisi “cinayet” suçlamasıyla hapse atıldı. Sendikanın resmileşmesine yardım etmiş olan ve işçilikten gelen bir yönetici olan Dev’in talihsiz ölümüyle işçilerin herhangi bir ilgisi yoktur.

18 Mart günü öğleden sonra Gurgaon Mahkemesi’nde on üç kardeşimize temelsiz bir cinayet suçlaması ile ömür boyu hapis cezaları verildi – bunların arasından 12’si Maruti Suzuki İşçi Sendikası organlarında görevli işçiler. Dört işçiye de 5’er yıl hapis cezası verildi. 14 işçiye ise 3 yıl hapis cezası verildi ama bu işçiler zaten 4 yıldır hapisteydiler, dolayısıyla serbest bırakıldılar. Yine 4 yıl hapis yatmış ama sonrasında beraat etmiş olan 117 işçiye ise bu kaybettikleri yılları kim geri verecek bilemiyoruz. 2012 yılından bu yana 148 işçi 4 yıl hapiste tutuldu, bunun öncesinde ise 2500 işçi yasadışı şekilde işten çıkartılmış ve devamında da devletin baskısına maruz kalmışlardı.

“Objektif bir hüküm” verilmiş olduğu yalanını reddediyoruz. Gerek iddianame gerekse hüküm hiçbir delile dayanmamaktadır. Yalancı tanıklıklara ve saf sınıf nefretine dayanmaktadır. Karşı karşıya olduğumuz savların detaylarını burada aktaracağız. Sendikanın resmileşmesine yardım etmiş olan ve işçilikten gelen bir yönetici olan Avanish Kumar Dev’in talihsiz ölümü ile işçilerin herhangi bir ilgisi yoktur. Savunmanın ortaya koymuş oldukları bunu kesin bir şekilde kanıtlamaktadır.18 Temmuz 2012 günü yaşanan çatışma bir süpervizörün bir Dalit işçisi olan Jiyalal’e saldırması ile başladı. Jiyalal ise daha sonra kast önyargılı bir suçlama ile bu davadaki esas suçlu haline getirildi ve işten uzaklaştırıldı. Bu dava tümüyle yönetimin sendikayı bitirmek için yürüttüğü komplonun parçası idi. Esas olarak da Sendikalaşma Hakkına ve sendikanın yükseltmekte olduğu taleplere – özellikle de taşeron işçilik sisteminin kaldırılması talebi- ve bunun işçilerin mücadelesinde bir sembol haline gelmesine yönelik bir saldırıydı.

İşçi sınıfının siyasi tutsakları olan Maruti işçilerine özgürlük!

Görülen hukuk davasında başlangıçtan itibaren, 18 Temmuz 2012 tarihinden sonra yönetimle hükümetin işbirliğiyle (bu işbirliğine polis, idare ve Çalışma Bakanlığı birimleri de dâhil) nasıl binlerce işçinin vahşi bir baskı altına alındığı mahkemeye aktarılmıştır. Verilen bu hüküm tümüyle işçi düşmanıdır ve ciddi biçimde Şirket yönetiminin çıkarlarının, “bir ders verme”, tüm ülkede, özellikle de Haryana ve Racastan’daki Gurgaon’dan Neemrana’ya uzanan kuşaktaki sanayi işçileri arasında korku salma ve terörize etme hedefi doğrultusunda verilmiştir. Savcılık son mütalaasında işçiler için “ölüm cezası” isterken – Chandigarh Yüksek Mahkemesi’nin 2013 Mayıs tarihli işçilerin serbest bırakılmasını reddeden kararına çok benzer bir şekilde- sermayenin “güveninin” yeniden sağlanmasından ve Başbakanın küresel yatırımcıları “Hindistan malı” üretmek için davet ettiği girişimden bahsetmektedir. Bu yabancı ve ulusal kapitalistlerin güveni tek bir şeye bağlıdır: ucuz ve itaatkar bir işgücü; dolayısıyla sendikalar veya taleplerin yükseltilmesine yer yoktur.Tüm sendikanın özel olarak hedef alınmasıyla Raj Şirketi, ülkedeki işçi hareketinin, sendika kurma hakkının ve diğer sendikal hakların ve işçilerin insan haklarının sermayedarlar ve Devlet tarafından legal ve illegal yollarla bastırılacağını göstermek istemektedir. Sendika organlarında görevli arkadaşlarımıza yönelik saldırılar sadece bu arkadaşlarımız 2011 yılından beri fabrikadaki emek sömürüsü uygulamalarına karşı mücadelede liderlik etmelerinden, sendikal hakları ve onurları için daimi ve taşeron işçilerin birliğini sağlayarak uzun süreli meşru bir mücadele içinde olmalarından, taşeronluk sisteminin kaldırılmasını, işyerinde onurlu çalışmayı ve yönetimin sömürücü uygulamalarına son verilmesini talep etmiş olmalarından ve nihayet 1 Mart 2012 tarihinde sendikamızı resmen tescil ettirmiş olmalarından dolayı yaşanmıştır. Yönetim, işçilerin bu hak talebini kabul etmemiş ve sendikamızı ezmek istemiştir; özellikle de Nisan 2012’de taşeronluk sisteminin kaldırılması gerektiğini savunan Talepler Bildirgemizi sunduktan sonra. İşte bu nedenle 18 Temmuz 2012’de yaşanmış olan çatışmayı kışkırttılar ve hızlandırdılar.

Enerjik ve umut dolu mücadelemiz Honda’dan Rico’ya Asti’den Shriram Pistons’a, Daikin AC’den Bellsonica’ya sanayi bölgesinde ve ötesinde benzer sömürü koşullarına karşı başka işçilerin de mücadele etmeleri için onlara güç verdi. İşçilerin bu ortak karşı çıkışı ezilmeli, şirket yönetimlerinin çıkarına onlara “bir ders verilmeliydi”.

Maruti işçileri grevde (2012)

İşçi hareketlerine yönelik benzer çatışmalar ve baskılar Noida’da Graziano Transmissions firmasında, Puducherry Regent Ceramics’de, Chennai’da Pricol firmasında ve başka yerlerde de yaşanmıştı. Verilmiş olan bu hüküm de yaşanmış bu baskılarla aynı doğrultudadır ve bu baskıları daha da şiddetlendirmektedir. Bu şekilde sanayi bölgeleri polis kamplarına dönüşmektedir.

Maruti Suzuki CEO’su RC Bhargava bunun bir “sınıf savaşı” olduğunu ifade etti. Hükümetin yaptığı ise işçilerin şirketler ile anlaşmazlıklarını bir “Hukuk ve Asayiş sorununa” dönüştürmek, sendikal hakları için ve taşeron sistemine karşı mücadele eden işçileri kriminalize etmek. Bunu lanetliyoruz. Korkmuyoruz. Bu muazzam ve sürekli baskıdan yorgun düşmüş de değiliz. Ancak işçilerin daimi işçiler-taşeronlar şeklinde bölünmüşlüğünü aşarak ve işçiler arasındaki birliği yükselterek, Şirket-Devlet sömürü-baskı rejiminin sürekli saldırılarına karşı bağımsız sınıf davamızı yükselterek mücadelemizi ileriye taşıyabiliriz. Sanayi bölgelerindeki yüz binlerce işçi 9 Mart’tan beri dayanışma eylemleri düzenliyorlar ve 16 Mart’ta Haryana, Racastan, UP, Tamil Nadu’da yüzbinin üzerinde işçi açlık grevine gitti. Kararın hemen ardından 18’inde 5 Maruti Suzuki fabrikasındaki 30.000 işçi yönetimin bastırma çabasına ve 8 günlük ücret kesintisi tehdidine rağmen bir saatlik bir iş bırakma eylemi yaptılar. 16 Mart’tan bu yana 20’den fazla şehirde birçok işçi, öğrenci, insan hakları örgütleri ve diğer örgütler protestolar düzenledi; 21 ülkede çeşitli heyetler dayanışma eylemleri gerçekleştirdi.

4 Nisan günü için bir Ulusal Protesto günü çağrısı yapıyoruz. Bu tayin edici ve önemli dönemeçte tüm işçilere ve işçiden yana güçlere suçlanan işçilerin serbest bırakılmaları, adaletin sağlanması ve işçilerin hakların elde edebilmeleri için ellerinden gelen her yolla bizimle dayanışma içerisinde olmaları çağrısını yapıyoruz.

Maruti İşçileri serbest bırakılsın!

Sanayi bölgelerindeki sömürü ve baskı rejimine son!

 

Maruti Suzuki İşçileri Sendikası Geçici Komitesi
18 Mart 2017

Bağlantı adresi: 7011865350 (Ramniwas), 9911258717 (Khusiram) on behalf of the PWC, MSWU.
E-mail: marutiworkerstruggle@gmail.com
Güncel bilgiler için bakınız: marutisuzukiworkersunion.wordpress.com


2016 yılı sonunda Hindistan’da gerçekleştirilen,

Ömür boyu hapis cezası verilen Maruti Sendikası işçilerinden Ram ve Pardeep, Mumbay Dünya Konferansı delegeleriydi.

Türkiye’den de iki delegenin katıldığı Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı toplanan Mumbay Dünya Konferansı‘nda Maruti Suzuki işçilerinin dayanışma çağrısı önemli bir yer tutmuştu. Konferans, tüm katılımcılarından “işçi heyetleriyle ülkelerindeki Hindistan elçiliklerine gitmelerini ve halen hapiste olan Maruti Suzuki işçilerinin derhal salıverilmesini ve sendikaları Maruti Suzuki İşçileri Sendikası (MSWU) için tüm sendikal hakların tanınmasını talep etmelerini” istedi.

Hindistan’ın Manesar-Gurgaon sanayi bölgesinde yaşanan baskıya ve taşeron sistemine karşı grevler ve fabrika işgali gerçekleştiren Maruti işçileri yıllardır cezaevinde, “idam cezası” ile yargılandılar ve şimdi de “ömür boyu hapse” mahkum edildiler. Mumbay Dünya Konferansı’nda dayanışma çağrılarını yükselten Maruti işçileri şimdi dünya işçi sınıflarından destek bekliyor.

Mumbay Dünya Konferansı kapanış oturumu (20 Kasım 2016)

Afganistan Sol Radikalleri’nden (LRA) destek çağrısı:

Afganistan’da bir kömür madeninde çalışan 13 işçi öldürüldü

6 Ocak 2017’de, Afganistan’ın Baghlan bölgesindeki bir kömür madeninde çalışan 13 işçi evlerine dönerken IŞİD veya Taliban tarafından öldürüldü. İşçilerin herhangi bir siyasi grup veya hükümetle bağlantısı yoktu.

İşçiler, hükümet yahut yabancı askerlerin kontrolündeki bölgelerde çalıştıkları gerekçesiyle IŞİD ve Taliban tarafından ilk kez hedef alınmıyorlar. Bazı durumlarda IŞİD, işçileri inançları ya da dini bağlılıkları nedeniyle katlediyor. Afganistan’daki Şii azınlık IŞİD tarafından Gayrımüslim olarak görülüyor ve bu sebeple her tür araçla her zaman öldürülmeleri meşrulaştırılıyor.

Afgan hükümetindeki bazı çevreler de Kabil’deki yabancı elçilikler IŞİD’e finansman ve destekle suçlanıyorlar. Milletvekili ve Paktika bölgesinin eski valisi Zahir Kadir, Afganistan Milli Güvenlik Konseyi’ni Afganistan’ın Doğu ve Güney bölgelerinde IŞİD’e para vermekle suçladı.

Rusya’nın Çin ve Pakistan’la beraber Afganistan’daki IŞİD ilerleyişini durdurma girişimleri var. Amaçları IŞİD’in Orta Asya’da etki kazanmasını ve Rus bölgesine ulaşmasını engellemek. Artık yeterince açık ki Obama yönetimi Irak ve Suriye’de IŞİD’i yarattı ve şimdi de onu stratejik düşmanlarına karşı Afganistan’da destekliyor.

Afganistan halkı ABD ve NATO’nun Afganistan’da oynadığı oyunun kurbanları. Onların aşırı İslamcı güçleri yaratıp destekleyerek Rusya ve Çin’i kuşatma politikalarının yağması altındalar.

IŞİD 2013’te Afganistan’da var olduğundan beri kimse onların ülkedeki ABD veya NATO güçlerine karşı tek bir saldırısını görmedi.

Sivilleri savunmak ve tüm işçilerin işyerlerinde güvenliğini sağlamak hükümetin sorumluluğudur. Dünyadaki tüm sendikaları ve işçi sınıfından yana güçleri Afgan işçileriyle dayanışmalarını duyurmaya ve Afgan hükümetinden yaralı işçilerin tedavilerini sağlamasını ve kurbanların ailelerine yeterli tazminat ödemesini istemeye çağırıyoruz.

  • İşçilerin IŞİD’den ve diğer her tür terörist güçten korunması için gerekli önlemleri alın!
  • Yaralanmış işçilerin tüm tedavilerini üstlenin!
  • Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine yeterli tazminatı ödeyin!

Afganistan Sol Radikalleri (LRA), 7 Ocak 2017

 

Britanya’nın AB’den çıkışı için Enternasyonal Toplantı

Videoda yer alan konuşmacılar:

HEİNZ-WERNER SCHUSTER – Ver.di sendikacısı, SPD Düsseldorf İşçi Komisyonu üyesi, Almanya
STEVE HEDLEY – Britanya Deniz ve Demiryolu İşçileri Federasyonu (RMT) Genel Sekreter Yardımcısı
CLAUDE CHARMONT – 17 Mayıs tarihinden bu yana FO ve CGT sendikaları işçilerinin birlik halinde grevde oldukları RP rafinerisindeki Büyük Kuyular mevkiindeki Seine et Marne Bölgesi sendika militanı, Fransa
PANAGİOTİS TASSOPOULOS – Öğrenci, LAE (Halk Birliği) partisi militanı, Yunanistan
KLAUS SCHÜLLER – SPD’nin Thüringen Eyaleti İşçi Komisyonu üyesi, demiryolu işçisi, sendikacı, Almanya
PAULİNE GEORGES – SNCF sendikası militanı, Fransa
DARİO GRANAGLİA – FIOM -CGIL sendikası (metalurji) delegesi, Turin-İtalya
MARİE-LUCE MOULY – Ocak 2016’ya kadar Sol Parti’nin Eure-et-Loir Eş-sekreteri, Fransa
ROBERTO GİORROCCO – Flaman-Valon birlik komitesi üyesi, Belçika
ALEX GORDON – Demiryolu işçisi, Lexit (Left+exit) Kampanyası ile sendikacılar arasındaki bağı kurmakla görevli eski sorumlu, Britanya
DANİEL GLUCKSTEİN – Bağımsız Demokratik İşçi Partisi (POİD) Genel Sekreteri, Fransa

AB’ye “HAYIR” diyen işçilere 21 ülkeden destek

Britanya işçi sınıfının Haziran’da yapılacak Avrupa Birliği’nde kalıp kalmama referandumunda AB karşıtı tutum sergileyen sektörlerini destekleyen Alman sendikacılar ve işçi hareketi temsilcileri, Britanyalı işçilerin AB karşıtı kampanyalarını bütün Avrupa’ya yayma çabasındalar. Daha şimdiden Avrupa çapındaki bu kampanyaya birçok Avrupa ülkesinden, işçilerden sendika temsilcilerine, siyasi örgüt temsilcilerinden barış savunucusu militanlara, akademisyenlerden emeklilere, kadınlardan gençlere… AB’ye üye olan/olmayan 21 ülkeden (Almanya, Avusturya, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İrlanda, İsveç, İtalya, Macaristan, Moldovya, Norveç, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna, Yunanistan) yüzlerce kişi, AB’ye “hayır” diyen Britanyalı işçileri desteklemek için ilk imzacı oldular.

Enternasyonalist dayanışma büyüyerek devam ediyor, Britanya’da, 23 Haziran’da gerçekleştirilecek Avrupa Birliği’nde “kalma” ya da “ayrılma” referandumuna kadar sürecek. Destek imzalarınızı iletisim@pgbsosyalizm.org adresine gönderebilirsiniz.

Avrupa Çağrısı‘nı okumak için tıklayınız.

 

İlk imzacı listesi

AUSTRIA  Matthias B. Lauer – National den Chair of ACUS (Christianity and Social democracy commission), Member of the SPÖ National Council , member of  GPA-djp trade union ;  BELARUS  Yuri Glushakov – Belarussian social movement “Razam” BELGIUM  Olivier Horman – trade unionist, federal public services; Roberto Giarrocco – trade unionist, local public services;  Jean Haselbauwer – Chair Pensioners Commission FGTB-Verviers,  Serge Monsieur – trade unionist, local public services; Jacques Aghion – Professor Emeritus, University of Liège; Svetlana Roudyk – citizen;  Jean-Marc De Coninck – trade unionist  – education ; Gaëtan Coucke, teacher; Laurence Vansnick – teacher; Djazia Chaib – teacher; Laura Moraga – teacher; Antonio Bernardi – pensioner, Mittal Liège; Pierre Marlhioux – former member of Setca/Bbtk Executive Bruxelles-Hal-Vilvoorde; Claire Thomas trade unionist, education ; BOSNIA-HERZEGOVINA  Emina Busuladžić – trade unionist “Solidarnost” BULGARIA Todor Jekov, member of the National committee of Bulgarian Workers and Peasants Party (BRSP) Wenceslaw Kyrpachev – member of the National Council of Bulgarian Union of Workers (BRS) CZECH REPUBLIC  Petr Schnur, Vice-President  Czech Peace Movement ;  FRANCE  Alain Aucouturier, trade unionist; Daniel Auzeby, trade unionist ; Sylvie Bégoin, mathematician,  Christophe Bitaud, syndicalist activist; Thierry Bonus, trade unionist; Francis Brum, pensioner; Rémi Candelier, trade unionist Didier Carrez, teacher, deputy-mayor; Denis Collin, philosopher,  Jacques Cotta, journalist, Elisabeth Dès, GP; Marie-Pierre Frondziak, Philosopher,  Dominique Gerin, Honorary Curator of Library; Daniel Gluckstein, national secretary of the POID, Patrick Griesbach, trade unionist, Vice-President of the Transborder Workers Defense Committee  Christopher Halleur, trade unionist; Thierry Laurent, trade unionist; Didier Le Strat; Jean Markun, national secretary of the POID, Hugues Miller, trade unionist local public services; José Nicol, trade unionist postal workers;  Emmanuel Poisson, trade unionist;  Michel Risacher, trade unionist; Jean-Jacques Rodriguez, trade unionist; Bernard Saas, trade unionist; Gérard Schivardi, national secretary of the POID, Arsène Schmitt – President of the Transborder Workers Defense Committee; GERMANY   Matthias Cornely, Shop-Steward  IG Metall Peter Kreutler, Vice-Chair Afa Düsseldorf, Ver.di, member of the executive committee of  the 6th Sector shop-stewards conference (Central and local government public workers)  Düsseldorf Dr Cornelia Matzke (former member of the Saxony Regional Assembly after 1989, Ver.di) Norbert Müller (Ver.di, AfA, Francfurt/Main) Holger Pfeiffer,  Shop Steward ver.di- Peter Saalmüller, SPD, ver.di Klaus Schüller, SPD member, EVG trade unionist. Birgit Schutz Food service Trade Union (  NGG ), member of the company committee , AfA Düsseldorf) Anna Schuster, Shop Steward ver.di-  H.-W. Schuster,  Ver.di, Shop-steward, Chair AfA Düsseldorf GREECE Dimitris Vassiliou – LAE (Popular unity), Argolida region; Giorgos Kapsouros – LAE Argolida; Sakis Karamanos – LAE Argolida; Eleftheria Borgi; Apostolos Kouikoglou; Jiannis Karajiannis; Dimitris Balaskas; Sotiria Lioni; Andreas Guhl – LAE Argolida, Ergatika Nea;  Hisaia Karachaliou; Irini Morou; Dimitris Papaioannou – LAE Argolida; Dimos Drougas – LAE Argolida; Giorgos Ikonomou; Dimitra Birbanagou;  HUNGARY Klàra Anyiszonyan – rertired Engineer Chemical Industry ;  Judit Somi – retiredTeacher  IRELAND Manus Bree, SIPTU, pers cap  Ciaran Campbell, MANDATE, Divisional Organiser-North & West Division in an official and personal capacity Brian Forbes, MANDATE (pers.cap) ITALY Luigi Brandellero, worker, editorial board of Tribuna Libera, Turin; Valeria Busicchia, teacher, UIL trade unionist; Alessandra Cigna, CGIL teacher trade unionist, Turin (pers. cap.) Ugo Croce, self-employed, editorial board of Tribuna Libera, Turin; Kristian Goglio, teacher, CGIL-teacher trade unionist, (pers cap) Dario Granaglia, metalworker, FIOM-CGIL trade unionist, Turin (pers. cap.) Monica Grilli, CGIL teacher trade unionist (pers cap) Daniele Grego, CISL teacher trade unionist (pers cap) Gianni Guglieri, worker, UIL-TEC trade unionist, (pers cap) Andrea Monasterolo, worker, FILTCEM-CGIL executive member (pers cap), Cuneo  Alberto Pian, teacher, Turin; Elisabetta Raineri, CISL teacher trade unionist (pers cap) Lorenzo Varaldo, school manager, candidate for mayor in Turin (2006, 2011) standing for  « No to EU » Vanna Ventre, teacher, editorial board of Tribuna Libera, Turin; Delia Fratucelli, Member  SLC/CGIL leadership (pers.cap); Angelo Lobito, Member  FIOM leadership at  Mirafiori-Fiat, Turin (pers.cap); Pasquale Loiacono, Shop Steward FIOM  Mirafiori-Fiat, Turin (pers.cap); Sergio Palazzo, Member oft he trade union executive at  the Pirelli plant , Settimo Torinese, Turin (pers.cap); Alessandro Casella, Executive member  FP-CGIL, Turin (pers.cap); Serafino Puccio, executive member -CGIL Turin (pers.cap); Edoardo Boni, employee; Simona Rebecchi, teacher; MOLDAVIA Marxist Movement “Popular Resistance” NORWAY Johan Petter Andresen, Board member of Oslo No to the EU PORTUGAL  Rui Rodrigues, trade unionist SNESUP (university teachers); Gonçalo Morais, trade unionist SPGL (teachers union of Lisbon region CGTP); José Santana Henriques – retired trade unionist  CESP/CGTP; Jorge Torres, member of the Workers Commission at Saika Pack company RUSSIA  Boris Kagarlitsky – Director of Institute for Globalization Studies and Social Movements  (IGSO), Moscow;  SERBIA Branislav Markus – Chair  Zrenjanin Social Forum,  SLOVENIA   Dimitar Anakiev – President Association of Erased Workers (ZID); SWEDEN Jan-Erik Gustafsson – President People’s Movement No to the EU (Nej till EU); TURKEY  Şadi Ozansü – Chairman Party of Workers’ Fraternity (İKP) Yaşar Avcı – Party of Workers’ Fraternity (İKP) executive committee member ; Fulya Ayata – Party of Workers’ Fraternity (İKP),executive committee member ; Burcu Kıvrak Gücer – Member  SES – Trade Union Of Public Employees In Health And Social  Services; Birsen Yeşilkanat Kaya – member (Sağlık-iş)Trade Union in Health Industry; Kamil Sarı – Member (Eğitim-sen), Education and Science Workers’ Union; Cemal Bilgin – Chair  (Taşiş-der), Subcontracted Workers’ Solidarity Association; Mahir Sarı – Member (Eğitim-sen), Education and Science Workers’ Union; Esin Umut Kaçmaz – Party of Workers’ Fraternity (İKP)’s youth Committee member ; Alperen Orhan – Party of Workers’ Fraternity (İKP)’s youth Committee member ; Deniz Bikriç – Party of Workers’ Fraternity (İKP)’s youth Committee member ; Furkan Safak – Academic Istanbul; Ahmet Cavit An – researcher writer; Eskişehir-Kırka Branch of Mine Workers’ Union of Turkey (Maden-iş); Necmettin Durmuş – founder member (SYKP) Socialist Refoundation Party; Zeynel A. Çelebi – ex-president of Istanbul-Umraniye Repressentative Office of Chamber of Mechanical Engineers (MMO); UKRAINE  Sergey Mygal

Avrupa’nın emperyalist burjuvazisi korksun: Mayıs 68’in beteri geliyor!

Fransa’da hükümetin yeni çalışma yasasını protesto eden işçi sendikaları, üniversite ve lise öğrencileri sendikalarının 9 Mart’ta, Paris’te gerçekleşen ortak gösterisine 500 binden fazla kişi katıldı. Gösteriler yeni bir Mayıs ’68’in ateşini harlıyor.

“Yasa derhal geri çekilsin!”, “Wals’e* vals yaptıracağız!”, “Grev!”, “Bu daha başlangıç!” sloganlarının atıldığı gösterinin fotoğraflarını aşağıda görebilirsiniz.

*Wals: Fransa Başbakanı