Marie Claude SCHIDLOWER

 

Fransa’daki 1968 Büyük Grevinden hemen önce, yani 1967 yılında Troçkist harekete katılan, IV. Enternasyonal Fransa Seksiyonunun Ulusal Yönetimi ve IV. Enternasyonal Genel Konseyi üyesi, Bağımsız İşçi Partisinin (POI) kadın militanı MARIE-CLAUDE SCHIDLOWER’i kaybettik. Anısını mücadelemizde yaşatacağız.

 

Yaşasın IV. Enternasyonal!

Yaşasın Dünya Devrimi!

 

IV. Enternasyonal Bildirisi: Tunus Devrimi Üzerine

— IV. Enternasyonal1

Polis kalabalığın üzerine ateş açtı. Ama kitlesel gösterilerin her geçen gün büyümesini ve güçlenmesini engelleyemedi. Tüm dünyada işçiler ve halklar bu görüntüleri izlediler. Tunus halkının sokakları ele geçirmesini, baskıya karşı başkaldırmasını, devlete “kahrolsun rejim!” diye haykırmasını gördüler, duydular. Bunlar başkaldıran bir halkın görüntüleriydi…

Dördüncü Enternasyonal geçtiğimiz haftalarda baskıya, cinayetlere ve tutuklamalara karşı direnen; Ben Ali’yi alaşağı edip “Su ve Ekmek İstiyoruz, Ben Ali’yi Değil!” diye haykıran gençliğin, işçi sınıfının ve Tunus halkının hareketini selamlıyor. Devamı

  1. Yasin Kaya tarafından çevrilmiştir. []

Troçki ve Geçiş Programı

— Daniel GLUCKSTEIN1

Geçiş Programı Troçki’nin bütün temel metinleri ve çalışmaları arasında kuşkusuz en kısa olanlarından biridir. Ve de ilk bakışta yapısı itibariyle insana en şaşırtıcı gelenidir. Bununla ilgili olarak Troçki şöyle yazıyor:

Son yaptığımız tartışmalarda bazı yoldaşlar metindeki kimi önerme ve taleplerimi oportunist bulmuşlar. Kimi yoldaşlar ise metnin objektif koşullara tekabül etmeyen, aşırı devrimci bir metin olduğunu söylediler. Bu tür iki görüşün biraradalığı şaşırtıcı. Bu yüzden görünürdeki bu ikilemi kısaca savunarak açmaya çalışacağım.”2

Devamı

  1. La Vérité/Gerçek’in 69. sayısından dilimize Yasin Kaya tarafından çevrilmiştir. []
  2. Discussion pour résumer sur les revendications de transition”, 23 mars 1938, tome 17 des Oeuvres de Trotsky. []

IV. Enternasyonal ve “Halk Cepheleri”, Ekim Dersleri

— Jean-Pierre RAFFI1

Troçki, (Eylül 1924’te yazdığı) Ekim Dersleri kitabının birinci bölümünün başlığını “Ekim’i İncelemek Gerek” olarak belirlemiş ve 1917 Şubat’ından Ekim ayına kadar Bolşeviklerin Rusya’daki iktidarı ele geçirmeleri sırasında verdikleri savaştan dersler çıkarmayı önüne koymuştu. Aslında kitabın kendisi devrimi ilk önce “şekilsizleştiren”, daha sonra da ona “ihanet eden”2 Stalinist bürokrasinin yükselişine karşı verilen kavgayı temsil ediyordu. Bu kavga, bugün varisleri olduğumuz Bolşeviklerin, kitlelerin burjuvaziden koparak devrimci harekete geçirilmesi taktiğiyle, yani işçilerin birliği, birleşik bir işçi cephesi taktiği ile karşı çıktığı, “Halk Cephesi” adı altında yürütülen politikaya karşı verilen bir kavgaydı. Devamı

  1. La Vérité/Gerçek’in 69. sayısından dilimize Ceyhun Seval tarafından çevrilmiştir. []
  2. Troçki’nin SSCB’nin stalinci yozlaşmasını tahlil eden iki eserine yapılan atıf;: Şekilsizleşen Devrim (1929) ve İhanete Uğrayan Devrim (1936). []