Rıfatsız 1, Mesutsuz 7 Yıl

Mesut Şimşek
1959-2005
Rıfat Ucur
1951-2011

Patronsuz, Generalsiz, Bürokratsız Sosyalizm grubu sevgili yoldaşımız Mesut Şimşek’in yedi yıl önceki yitiminin ardından geçtiğimiz yıl da bir diğer sevgilimizi, Rıfat Ucur (Şeker) yoldaşımızı kaybetti. Aslında bu yoldaşlarımız sadece PGBS’nin değil Türkiye’nin bütün Troçkist çevrelerinin göz bebekleriydiler. Ama elbette ki, yoklukları ilk elde PGBS ve IV. Enternasyonal için büyük bir darbe oldu.

Rıfat’ın yerel ve en az onun kadar uluslararası örgütlenmeye duyduğu heyecan ve ilgiyle genç Troçkistleri hep daha fazla tarihle ilgilenmeye sevk etme çabası, Mesut’unsa geleneksel olarak Devrimci Marksizm içinde yer almamış bir önceki yıl kaybettiğimiz Aziz Vatan (Ali Dehri) yoldaşın yanı sıra bir dizi komünistle örgütsel olarak aynı çatı altında yer alma için yürüttükleri mücadeleler Troçkist hareketin Türkiye tarihine altın harflerle yazılmayı çoktan hak etmiş yönelişlerdir.

Kaybettiğimiz yoldaşlarımızın anılarını günümüzde yaşatabilmenin biricik anlamlı yolu mücadelelerini aynı kararlılıkla sürdürmekten geçiyor. IV. Enternasyonal’in Türkiye bileşenleri olarak her iki yoldaşımıza da ölüm yıldönümlerinde sahip olmaktan gurur duyuyoruz.

Yaşasın Dünya Sosyalizmi

Yaşasın IV. Enternasyonal

 

Bu Sayı

Dergimizin bu sayısı savaş tamtamlarının hızlandığı bir dönemde çıkıyor. Ortadoğu bir kez daha, bu kez en derine işlemiş ayrım olan mezhepler temelinde bölünürken emperyalizm yine “insan hakları havarisi” rolünde kan dökmeye hazırlanıyor, önce Suriye ve İran’da ardından da tüm bölgede.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin Büyük Ortadoğu Savaşı’na dönüşmesi demek olan bu gelişmeyi kapitalizmin 2007’de başlamış olan krizinin bir sonucu olarak görmemiz gerekiyor. Bir kez daha kapitalizmin krizi devrimlere, karşıdevrimlere ve savaşlara yol açıyor. Dünyayı yönetemez hale düşmüş durumda olan emperyalist kapitalist sistem onu yakıp yıkarak kendi varlığını devam ettirmeye çalışıyor. Önümüzdeki tercih üretim araçlarının özel mülkiyeti rejimi demek olan kapitalizmle sosyalizm arasında değil, insan uygarlığının her türlü kazanımının tehdit altında olduğu barbarlık ile sosyalizm arasında. Devamı

Kapitalizmin Krizi Derinleşiyor

— La Vérité/Gerçek

Aşağıdaki yazı, bu sayımızda sizlerle paylaştığımız “IV. Enternasyonal ve Tunus Devrimine Dair Anahtar Sorular” ve “Borç Krizi mi? Hayır, Sistem Can Çekişiyor” makalelerinin alındığı La Vérité-Gerçek’in Ekim 2011 tarihli 71. sayısının Editoryal yazısının kısaltılmış çevirisidir.

I

Herkesin dediği gibi 1945’ten beri değil, II. Dünya Savaşı’na yol açan 1930’lardaki krizden sonra kapitalizmin yaşadığı en derin krizin yaşandığı bugünlerde, IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası’nın (US) görevi krizi tüm karmaşıklığıyla, boyutlarıyla ve olası sonuçlarıyla ele almaktır.

Her şeyin ötesinde bu kriz, toplumun temel sınıfları olan burjuvazi ve proletaryayı acımasız bir şekilde karşı karşıya getirmiştir. Olayların gelişimini ve ritmini önceden tahmin etmek mümkün olmamaktadır. Ulusal ölçeklerde ortaya çıkan ve uluslararası bir kisveye bürünen sınıf mücadelesi, bir kez daha bu krizin sonucunu belirleyecek ve tüm insanlığın kaderini tayin edecektir.

(Yazının tamamını okumak için tıklayın.)