IV. Enternasyonal’in 8. Dünya Kongresinin Hedefleri

— IV. Enternasyonal Genel Konseyi1

Sekizinci Dünya Kongresinin önemi, IV. Enternasyonal’in devrim ve karşı-devrimin gelişmesine sahne olan dünya durumuna seksiyonları aracılığıyla yanıt verme gerekliliğinde yatıyor. Bugünkü dünya durumu, Lenin’in “savaşlar ve devrimler çağı” olarak nitelendirdiği emperyalizm tahlilini tamamen doğrulamaktadır. Tunus ve bunun yankılarıyla Mısır’da (sürekli devrim teorisini doğrulayacak şekilde) kabaran proleter devrimin ardından, emperyalizm dünya düzenini istikrarsızlaştıran devrimci olayların tehdidine cevap verebilmek ve halkların başkaldırısını dizginlemek için Libya’da karşı-devrimci bir savaş açmıştır. Bunun hemen ardından, emperyalizm ve onun ajanları Suriye’de iç savaş başlatmaya çalıştılar ve bugün İran’ı tehdit ediyorlar. İki hafta Mali’nin parçalanması için yeterli oldu ve tüm Afrika parçalanma tehdidi altında. Devamı

  1. 1-2-3 Temmuz 2012 Tarihlerinde IV. Enternasyonal Genel Konseyi tarafından kabul edilmiştir. La Vérité/Gerçek’in 75. sayısından Yasin Kaya ve Taylan Acar tarafından dilimize çevrilmiştir. []

Bu Sayı

— Yayın Kurulu

Gene bir yıllık bir sürenin ardından çıkıyoruz. Mazeret ileri sürecek durumda değiliz. Umarız bu sayının içeriği okurlarımızın bizi bağışlamasına vesile olur. Tek umudumuz bu.

Derginin ana temasını anti-emperyalist mücadele oluşturuyor. Bütün yazılar bu zeminde kaleme alındı. Tartışma geliştirici olacağı kanaatindeyiz. Bütün devrimci Marksistlerin eleştiri ve katkılarına açığız.

Bu sayının ilk yazısı Şadi Ozansü imzalı. 2010 Anayasa Referandumundan bu yana Türkiye’nin belli başlı devrimci Marksist akımlarının politikalarının eleştirisini yapmaya çalışıyor. Günümüzde anti-emperyalist mücadelenin hangi eksenlerde yürütülmesi gerektiğini araştırırken Türkiye’deki devrimci Marksist akımlarla da Troçkizm zemininde bir tartışma yürütüyor. Devamı