Amerika Üzerine Karar

— IV. Enternasyonal Genel Konseyi

1. Amerikan başkanlık seçimlerinin sonucu ne olursa olsun dünya durumu için bir dönüm noktası oluşturacak. 4 Kasım günü ABD emperyalizminin önderlik ettiği çürüme krizinin yeni bir evresine geçilmiş olunacak.

2. GK tarafından kabul edilen metinde açıkça belirtildiği gibi üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı can çekişen rejim, eşi görülmemiş büyük bir krizin içine girdi. Daha da önemlisi bu kriz ABD emperyalizminin egemenliğinin yani toplumsal sömürü sisteminin doğasında var olan önlenemez ve kontrol edilemez çelişkilerin, sınıf mücadelesi sürecinin ve dünya çapında işçi ve halkların direnişinin krizidir. Devamı

Avrupa Üzerine Karar

— IV. Enternasyonal Genel Konseyi
1. Mevcut durumda büyük bir altüst oluşla karşı karşıya bulunuyoruz. Kuşkusuz bugün ortaya çıkan her durum geçmiş dönemdekilerin bir birikimi, yani onları da içinde barındırıyor, ama bugünkü durum bu birikimlerin basit bir toplamı olmanın çok ötesinde.
(devamı basılı olarak edinilebilir)

Filistin Üzerine Karar

— IV. Enternasyonal Genel Konseyi
1. IV. Enternasyonal 1947-1948’de Filistin’in parçalanması kararının karşısında durmuştur. Filistin’in parçalanmasını kendi çıkarları doğrultusunda 2. Dünya Savaşını fırsat bilerek örgütleyen Amerikan emperyalizmidir. Stalinci bürokrasi bu konuda Amerikan emperyalizmine yardımcı olmuştur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu operasyon için kılıf oluşturmuştur.
(devamı basılı olarak edinilebilir)

IV. Enternasyonal VII. Dünya Kongresinin Önemi

— IV. Enternasyonal Genel Konseyi

IV. Enternasyonal’in VII. Dünya Kongresinin çağrısını yapacak olan Ekim 2008 Genel Konseyi IV. Enternasyonal’in Eylül 1938’deki kuruluşunun 70. yıldönümünün birkaç hafta sonrasında toplanıyor. Dahası, bu toplantımız dünya ölçeğinde kriz yaşayan kapitalist sistemin can havliyle saldırdığı bir zamanda gerçekleşiyor.

(Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.)

Yıkıma Karşı Birleşik Mücadele Programı

Mustafa Sönmez programının eleştirisi
Birleşemezsek kapitalizmin krizi işçi sınıfı için yıkımdır
— Engin BODUR
Kapitalizmin krizlerle yaşayan, krizden beslenen bir sistem olduğunu zaten onu tahlil eden bütün iktisatçılar 150 yıl öncesinden açıklaya geldiler. Spekülasyon, aşırı üretim ve kriz kapitalist sistemin hamurunda var. Marx ve Engels de bundan 150 yıl önce kapitalist sistemin dönemsel olarak krize girdiğini bütün bilimsel çıplaklığıyla açıkladılar. Elbette ki her yeni kriz ortaya çıktığı dönemin izlerini ve sorunlarını da bağrında taşır. Örneğin 1929 krizi, o yıllardaki dünya konjonktürü ve öne çıkan sınıfsal önderliklerin tahliliyle anlaşılabilir.
(devamı basılı olarak edinilebilir)