Uluslararası İletişim: Neden Yeni Bir Yayın?

8–12 Ekim 2009 tarihlerinde Paris’te yapılan IV. Enternasyonal’in 7. Dünya Kongresi Şubat 2010’dan itibaren bir politik yayın çıkartmaya karar verdi: Uluslararası İletişim.

Dört ayda bir La Vérité-Gerçek çıkmaya devam edecek. Gerçek’in teorik karakteri, Marksizm’i teorik ve ideolojik olarak savunma mücadelesindeki açık ihtiyaca önem verecek.

Karar metninde de özetlendiği gibi bu iki yayının çerçevesi ve gayesi gerek IV. Enternasyonal’in gerekse onun seksiyonlarının örgütlenmesi ve üye kazanması için merkezi bir araç olmaktır:

Politik mücadelenin ve örgütlenmenin aracı olarak Uluslararası İletişim’in üretilmesi (yayınlanması ve çevirisinin yapılması) bu sayfalarda yönelimlerini yansıtacak olan seksiyonlarla politik diyaloğun kuvvetlendirilmesini de kapsayacaktır. Teorik yayınımız Gerçek’te olduğu gibi yazı kurulu Uluslararası Sekreterya tarafından oluşturulacaktır. Uluslararası Sekretarya’nın Yürütme Kurulu, yayının hazırlanışından yayınlanmasına kadar yayının bütün üretimini sağlayacaktır. Bu yayın IV. Enternasyonal’in kolektif örgütçüsü olmalıdır.

Bu yeni yayının amacı küresel durumun çelişkili unsurları üzerine düşünen bütün militan ve okurlara sınıflar mücadelesine müdahalede rehberlik etmeye ve IV. Enternasyonal’e yeni üyeler kazanmaya yardımcı olmaktır.