Cumhuriyet Öldü mü? Yerine Ne Konacak?

— Şadi OZANSÜ

Türkiye sosyalist hareketinde bir süredir, ABD/AKP/Cemaat ortaklığında cumhuriyet rejimine zaten son verildiği, artık bundan sonra yürütülmesi gereken mücadelenin ancak bir sosyalist cumhuriyet için olabileceği anlayışı gelişmeye başladı. Gerçekten de 1923 Cumhuriyetinin kazanımlarından özellikle laiklik, öğretimin birliği ve tabii kadın hakları konusunda alabildiğine geri adımlar AKP iktidarı altında atılmış bulunuyor. Ve tabii bu geri adımların başlangıç noktası da, sadece 12 yıllık AKP hükümeti değil, 1961 Anayasası’nın 1923’e ek kazanımlarına karşı gerici Türkiye burjuvazisinin (kaldı ki zaten dünyada “ilerici” burjuvazi olarak nitelenecek bir sınıf XIX. yüzyılın son çeyreğinden bu yana yoktur) özellikle 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 yarım ve tam askeri darbeleri sonucu oluşturduğu her türden hükümetle mevcut kamu iktisadi teşekküllerinin neredeyse çoğunluğunu özelleştirerek “uluslararası piyasalar”a açmasıdır. AKP hükümeti Türkiye burjuvazisinin ve tabii emperyalizmin ‘61 Anayasası ile mücadelesinde en ileriye varan hükümettir. Dikkat edilirse Erdoğan/Davutoğlu ikilisi 1923’e karşı saldırılarını 1961 üzerinden yapıyorlar. 1923 Cumhuriyetini sona erdirme tarihini de 2023 olarak veriyorlar. İşte bu koşullar altında sormamız gereken soru şu: Devamı

Ukrayna: Genel savaşı dayatan kim?

— Dominique FERRE1

Ukrayna’da genel bir savaşı dayatan kim? Foreign Affairs dergisi (Eylül-Ekim 2014 sayısı) meseleyi şöyle koyuyordu:

Batı’da hüküm süren akla göre Ukrayna krizinin günahı neredeyse tümüyle Rus saldırganlığına bağlanabilir… Ancak bu açıklama yanlış: ABD ve onun Avrupalı müttefikleri krizin esas sorumluluğunu paylaşıyor. Sorunun kökeni NATO’nun genişlemesi, bu da Ukrayna’yı Rusya’nın yörüngesinden çıkarmaya yönelik genel stratejinin merkezi öğesi… Çin’in büyük bir askeri ittifak oluşturup buna Kanada ve Meksika’yı dahil etmeye çalışması karşısında ABD’nin öfkesini hayal edin.

Devamı

  1. Bu metin Fransa’daki Bağımsız İşçi Partisi’nin (POI) haftalık yayını Informations Ouvrières’nin (İşçi Haberleri) 26 Kasım sayısında yayımlanan makaleden çevrilmiştir. []