Gazze Ambargosuna Karşı Uluslararası Kampanya

Filistin halkının yılmayan direnişi, tüm emperyalist güçlerin açıkça ve koşulsuz İsrail’e destek olmasına rağmen ediyor. Dünya devriminin en ileri noktası haline gelen bu direnişe ve Filistin halkına destek olmak üzere, Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) ve Cezayir İşçi Partisi (PT), 14 Eylül’de uluslararası bir kampanya başlattılar. Kampanya, Filistin’deki bombardımanlara son verilmesi, ablukanın kaldırılması, limanların ve havaalanının açılması için tüm dünya işçilerinden ve halklarından destek bekliyor.

PGB Sosyalizm olarak, “İsrail’i, ordusunu ve ölüm saçan çılgınlığını destekleyen hükümetlerin sağladığı yardıma son vermenin, tüm dünyadaki işçi hareketi örgütlerinin özellikle sorumluluğu” olduğuna işaret eden bu çağrıyı destekliyoruz ve tüm Türkiye işçilerini ve halklarını da örgütleriyle birlikte, Filistin halkının en temel taleplerini sahiplenen bu kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz.

Aşağıda çağrıyı Türkçe, İngilizce ve Fransızca olarak bulabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için ad soyadınızı, e-mail adresinizi, yaşadığınız ülkeyi, örgütünüzü/kurumunuzu (sendika, parti, dernek gibi) ve görevinizi (üye, yönetim kurulu üyesi, genel başkan gibi) yazarak aşağıdaki mail adreslerine iletebilirsiniz.

Cezayir İşçi Partisi (PT): yousseftazibt@yahoo.fr
Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA): salim.labatcha@gmail.com

Ayrıca, katılım için bize de bilgilerinizi içeren maillerinizi gönderebilir (iletisim@pgbsosyalizm.org) ve kampanyanın Türkiye’de güçlenebilmesi için bu çağrı metnini yaygınlaştırabilirsiniz.


İşçiler, işçi sınıfı militanları,

Demokratik hak savunucuları,

 

Gazze Ambargosu Koşulsuz, Tamamen ve Acilen Kaldırılmalıdır!

Gazze’ye Karşı Tüm Savaş Tedbirleri Derhal Sonlandırılsın!

 

Bütün dünyada halklar ve işçiler, İsrail ordusu tarafından Gazze ve tüm Filistin halkına karşı uygulanan katliam, kitlesel imha ve 51 gündür süren bombardıman yağmuru ile dehşete kapılmış durumda. Dehşet çetele: 2 bin 150 ölü, yaklaşık 12 bin ağır yaralı, yerle bir edilen 20 bin konut, yüzde 25’i sokaklara düşen Gazze sakinleri, imha edilen temel altyapı (okullar, hastaneler, fabrikalar, yollar, üniversiteler vb.), 200 bin iş kaybı…

Tüm dünyanın halkları ve işçileri, gerçek soykırımın sorumlusu olan İsrail’in silahlandırılması ve desteklenmesini savunan, başta Obama yönetimi olmak üzere batılı hükümetlerinin çoğunluğu ile hemfikir değil.

Halklar ve işçiler, insanlığa karşı işlenen bu suça ortaklık eden Orta Doğu’daki belli Arap rejimleri başta olmak üzere çok sayıda hükümetle aynı fikirde değiller.

Filistin halkının yaşam hakkı yok mu? Filistin halkı, tüm dünya halklarının istediğini istiyor: toprak, barış, özgürlük ve bir ulus olarak birliğini yeniden inşa etmek.

Her kıtada, başta Avrupa’da, ABD’de, Latin Amerika’da, Mağripte, Orta Doğu’da, Japonya’da, Pakistan’da, Güney Afrika’da ve her yerde güçlü gösterilerde bir araya gelen on binlerce –bazen yüz binlerce- işçi ve genç, katliamın durdurulması, bombalamaların sona erdirilmesi ve 2006’dan bu yana Gazze’yi boğan ambargonun kaldırılması taleplerini dile getirdiler.

Aynı sırada, binlerce İsrail Yahudisi Tel Aviv’de Gazze savaşını kınamak için gösteri yaparken, Nazi soykırımından kurtulan yüzlerce Yahudi ve onların çocuklarıyla torunları Avrupa’da ve ABD’de şu açıklamayı yaptılar:

“Nazi soykırımından kurtulan ya da kurtulamayan Yahudilerin çocukları ve torunları olarak, Gazze’deki Filistinlilere dönük katliamı, tarihi Filistin’in süren işgalini ve kolonizasyonunu tartışmasız biçimde kınıyoruz.

Hiçbir şey Birleşmiş Milletler sığınaklarının, evlerin, hastanelerin ve üniversitelerin bombalanmasını haklı gösteremez. Hiçbir şey insanları elektrik ve sudan mahrum bırakmayı haklı kılmaz. Bizler, Filistin halkının devam eden soykırımı dahil olmak üzere, ırkçılığın tüm biçimlerinin sonlandırılması için kolektif sesimizi yükseltmek ve kolektif gücümüzü kullanmak zorundayız.

‘Bir daha asla!’ demek, sadece bizim için değil HERKES İÇİN BİR DAHA ASLA! demektir!

Filistinliler haklılar. Ve uluslararası seferberlik Filistin halkına, İsrail’e – ambargoyu kısmi olarak kaldırması ve bombardımanı durdurmasını kapsayan- bir geri adım attırmasında yardımcı olmuştur.

Fakat İsrail’in, Filistin halkına karşı saldırganlığı; İsrail ordusu tarafından yapılan kitlesel tutuklamalar, suikastler, saldırılar, devam eden ambargo, daha ötesi Filistin nüfusu açlıktan kırılırken ve gettolaştırılırken Yahudi yerleşimlerini genişletmek için Filistin toprağına el konulması ile sürüyor.

Bu, tamamen yıkıma uğratılan Gazze sakinlerinin başlarının üzerinde bir çatıdan, yiyecek, su ve elektrikten mahrum, kendilerini tam bir yoksulluk içinde buldukları bir zamanda gerçekleşiyor –kısaca ölümle yüz yüzeler.

Cezayir’deki Gazze’yi savunan işçi ve halk hareketini örgütleyen Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) ve İşçi Partisi (PT) olarak, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm uluslararası işçi hareketi örgütlerine, tüm militanlara, demokratik hak savunucularına, barışın ve halklar arası kardeşliğin tüm savunucularına şu en temel talepler etrafında mücadele yürütme çağrısı yapıyoruz:

 – Hep birlikte, Filistin halkının yaşamsal isteklerinin karşılanmasını talep edelim.

 – Hep birlikte, Filistin halkının ortak talebini destekleyelim: “İşkenceyle ölmek istemiyoruz.”

Ambargo koşulsuz, tamamen ve derhal kaldırılmadan; yıkılan fabrikalar, altyapı ve evler yeniden inşa edilmeden; balık avlama hakkı koşulsuz yeniden tanınmadan; limanlara ve havaalanına sahip olma hakkı olmadan; hastaneleri ve okulları işletmek için araçlar olmaksızın; çalışma hakkı, küçük çiftçilerin kendi topraklarını ekip biçme hakkı; elektrik ve su hakkı olmadan barış gelmez.

Baskı son bulmadan, aralarında 262 çocuk, çok sayıda kadın ve hastanın bulunduğu tutsaklar serbest bırakılmadan barış gelmez.

Bizler; İsrail’i, ordusunu ve ölüm saçan çılgınlığını destekleyen hükümetlerin sağladığı yardıma son vermenin, tüm dünyadaki işçi hareketi örgütlerinin özellikle sorumluluğu olduğunu söylüyoruz.

Bu temelde, bu cani çılgınlığa bir son vermek için alınması gereken her türlü girişim için çağrıda bulunuyoruz.

 

APPEL UGTA-PT-signitures

 

Abdelmadjid Sidi Saïd

Genel Sekreter, Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA)

Afrika Sendikalar Birliği Örgütü Başkan Yardımcısı

 

Louisa Hanoune

Genel Sekreter, İşçi Partisi (PT)

 


 

To workers, to labour activists,

To defenders of democratic rights

 

Unconditional, total and immediate lifting of the blockade of Gaza

 

Immediate end to all war measures against Gaza

 

The peoples and workers of the whole world have been horrified by the killing and mass destruction inflicted by Israel and its army on Gaza and the whole of the Palestinian people, unleashing a deluge of fire that lasted 51 days. The macabre tally: 2,150 dead, around 12,000 seriously injured, 20,000 homes destroyed throwing 25 percent of Gaza’s inhabitants onto the street, all basic infrastructure destroyed (schools, hospitals, factories, roads, universities, etc.), resulting in the destruction of 200,000 jobs.

The peoples and workers of the whole world do not agree that the majority of western governments, beginning with the Obama administration, should arm and support Israel, which is guilty of genuine genocide.

The workers and peoples do not agree that several governments, especially a certain number of Arab regimes in the Middle East, should serve as accomplices in this crime against humanity.

Have the Palestinian people the right to live? Because what the Palestinian people are demanding is what the peoples of the whole world are demanding: land, peace, freedom and re-establishing their unity as a nation.

On every continent, notably in Europe, in the United States, in Latin America, in the Maghreb, in the Middle East, in Japan, Pakistan, South Africa and elsewhere, powerful demonstrations bringing together tens of thousands – sometimes hundreds of thousands – of workers and youth have demanded an end to the killing, an end to the bombing, and the lifting of the blockade that has been strangling Gaza since 2006.

And while Israeli Jews were also demonstrating in their thousands in Tel Aviv to condemn the war on Gaza, hundreds and hundreds of Jewish survivors of the Nazi genocide and their descendants in Europe and the United States declared:

“As Jewish survivors and descendants of survivors and victims of the Nazi genocide we unequivocally condemn the massacre of Palestinians in Gaza and the ongoing occupation and colonization of historic Palestine. (…)

Nothing can justify bombing UN shelters, homes, hospitals and universities. Nothing can justify depriving people of electricity and water. We must raise our collective voices and use our collective power to bring about an end to all forms of racism, including the ongoing genocide of Palestinian people. (…)

“Never again” must mean NEVER AGAIN FOR ANYONE!”

They are right. And the international mobilisation has helped the Palestinian people, through their resistance, to force Israel to take a step back, including a partial lifting of the blockade and ending the bombing.

But the Israeli aggression against the battered people Palestinian is continuing through mass arrests, assassinations, incursions by the Israeli army, the continuation of the blockade and the confiscation of Palestinian land in order to extend the Jewish settlements, while starving and ghettoising the Palestinian populations even further. This at a time when the inhabitants of Gaza, which is completely devastated, find themselves in total destitution, deprived of a roof over their head, of food, water and electricity – in short, facing death.

The General Union of Algerian Workers (UGTA) and the Workers Party (PT), which in Algeria are organising the labour and popular mobilisation in defence of Gaza, solemnly appeal to all the organisations of the international labour movement, from north to south and from east to west, to all activists, to all defenders of democratic rights, to all defenders of peace and fraternity between peoples:

– Let us together demand the satisfaction of the vital aspirations of the Palestinian people,

– Let us support the unanimous aspiration of the Palestinian people: “We do not want to die a slow death.”

There can be no peace without the unconditional, total and immediate lifting of the blockade, without the rebuilding of the factories, infrastructure and homes that have been destroyed, without the unconditional re-establishment of the right to fish, without the right to have ports and an airport, without the means for hospitals and schools to operate, without the right to work, the right of smallholders to cultivate their land, the right to electricity and water…

There can be no peace without an end to the repression, without the freeing of the detainees, who include 262 children, many women and people who are ill.

We say: it is the particular responsibility of the organisations of the labour movement throughout the world to put an end to the helping hand provided by every government that supports Israel, its army, and their murderous frenzy.

On this basis, we call for every necessary initiative to be taken to achieve an end to this murderous frenzy. (Algiers, 14 september 2014)

 

Abdelmadjid Sidi Saïd

General Secretary, UGTA

Vice-President of the Organisation of African Trade Union Unity

 

Louisa Hanoune

General Secretary, PT

 

 


Aux travailleurs, auxmilitants ouvriers,
Aux défenseurs des libertés démocratiques

 

Levée inconditionnelle, totale et immédiate du blocus de Gaza

Arrêt immédiat de toutes lesmesures de guerre contre Gaza

 

Les peuples et les travailleurs du monde entier sont saisis d’horreur face au massacre et aux destructions massives qu’Israël et son armée ont imposé à Gaza, à tout le peuple palestinien, en déchaînant contre lui un déluge de feu, 51 jours durant : 2 150 morts, environ 12 000 blessés très gravement, 20 000 habitations détruites jetant 25%des habitants de Gaza à la rue, toutes les infrastructures de base détruites (écoles, hôpitaux, usines, routes, universités, etc.), entraînant la destruction de 200 000 emplois, tel est le bilanmacabre.

Les peuples et les travailleurs du monde entier n’acceptent pas que la majorité des gouvernements occidentaux, à commencer par l’administration d’Obama, puissent armer et soutenir Israël, coupable d’un véritable génocide.

Les travailleurs et les peuples n’acceptent pas que de nombreux gouvernements, et notamment un certain nombre de régimes arabes dans leMoyen-Orient, se fassent les complices de ce crime contre l’humanité.

Le peuple palestinien a-t-il le droit de vivre ? Car ce qu’exige le peuple palestinien, c’est ce qu’exigent les peuples du monde entier : la terre, la paix, la liberté, rétablir leur unité comme nation.

Sur tous les continents, notamment en Europe, aux Etats-Unis, en Amérique latine, dans leMaghreb, auMoyen-Orient, au Japon, au Pakistan, en Afrique du Sud, etc., de puissantes manifestations rassemblant des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de travailleurs, de jeunes ont exigé l’arrêt desmassacres, l’arrêt des bombardements, la levée du blocus qui étrangle Gaza depuis 2006.

Et alors que des juifs israéliens ont manifesté eux aussi par milliers à Tel-Aviv pour dénoncer la guerre contre Gaza, des centaines et centaines de juifs rescapés du génocide nazi et leurs descendants en Europe et aux Etats-Unis, ont déclaré :

Comme Juifs rescapés—et descendants de rescapés—du génocide nazi,nous condamnons sans équivoque lemassacre des Palestiniens de Gaza tout comme l’occupation et la colonisation ininterrompues de la Palestine historique. (…)

Rien ne peut justifier de bombarder des abris de l’ONU, des maisons, des hôpitaux et des universités. Rien ne peut justifier de priver des gens d’eau et d’électricité.Nous devons joindre collectivement nos voix et user collectivement de ce qui est en notre pouvoir pourmettre un terme à toute forme de racisme, dont le génocide ininterrompu du peuple palestinien. (…)

“Plus jamais ça” doit signifier plus jamais ça pour qui que ce soit!

Ils ont raison. Et la mobilisation internationale a aidé le peuple palestinien, sa résistance, à imposer un recul à Israël, dont une levée partielle du blocus et l’arrêt des bombardements. Mais l’agression israélienne contre le peuple palestinien meurtri se poursuit par des arrestations massives, des assassinats, des incursions de l’armée israélienne, le maintien du blocus et la confiscation de terres palestiniennes pour étendre les colonies juives tout en affamant les populations palestiniennes et les ghettoïsant davantage. Cela au moment où les habitants de Gaza, totalement dévastée, sont dans le dénuement le plus total, privés de toits, de nourriture, d’eau, d’électricité, c’est-à-dire en danger demort.

L’UGTA et le Parti des travailleurs, qui organisent, en Algérie, lamobilisation ouvrière et populaire pour la défense de Gaza, s’adressent solennellement à toutes les organisations du mouvement ouvrier international, du nord au sud et de l’est à l’ouest, à tous les militants, à tous les défenseurs des libertés démocratiques, de la paix et de la fraternité entre les peuples

—exigeons ensemble la satisfaction des aspirations vitales du peuple palestinien,

— soutenons l’aspiration unanime du peuple palestinien: “Nous ne voulons pasmourir à petit feu.”

Il ne peut y avoir de paix sans levée inconditionnelle totale et immédiate du blocus, sans la reconstruction des usines, des infrastructures et habitations détruites, sans le rétablissement inconditionnel du droit à la pêche, sans le droit d’avoir des ports, un aéroport, sans les moyens pour les hôpitaux et les écoles, sans le droit à l’emploi, le droit des paysans à cultiver leurs terres, le droit à l’électricité et l’eau…

Il ne peut y avoir de paix sans l’arrêt de la répression, sans la libération des détenus, dont 262 enfants, de nombreuses femmes et des personnesmalades.

Nous disons: il est de la responsabilité en particulier des organisations du mouvement ouvrier du monde entier d’arrêter le bras complice de tous les gouvernements qui soutiennent Israël, son armée, et leur foliemeurtrière.

Nous appelons sur cette base à prendre toutes les initiatives nécessaires pour obtenir l’arrêt de cette foliemeurtrière. (Alger, 14 septembre 2014)

 

Abdelmadjid Sidi Saïd
Secrétaire général de l’UGTA
Vice-président de l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA)

Louisa Hanoune
Secrétaire générale du PT
(Parti des travailleurs)