Fransa Bağımsız İşçi Partisi (POI) Bildirisi

Bağımsız İşçi Partisi (Parti Ouvrier Indépendant), 13 Kasım tarihinde Paris’te gerçekleştirilen kasaplığı bütün gücüyle mahkûm eder.

Bir kez daha, masum ve sivil insanlar barbarlığa kurban edilmişlerdir.

Bağımsız İşçi Partisi, 2015 yılının başında gerçekleştirilen Charlie Hebdo saldırısının hemen ertesinde yapmış olduğu şu açıklamayı yeniden hatırlatır: Bu tüyler ürpertici hadiselerin yeniden cereyan etmemesi için mücadele etmek, dünya ölçeğinde yaygınlaşan barbarlığın gayrımeşru çocuğu olan savaşa karşı mücadeleyi gerektirir.

Bağımsız İşçi Partisi, savaşa karşı mücadeleye baş koyduğunu bir kez daha hatırlatırken, çok uluslu şirketlerle kapitalist sınıfın hizmetindeki büyük güçlerin hükümetleri tarafından Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da, Libya’da ve Orta Afrika’da gerçekleştirilen bütün askeri müdahalelere de karşı olduğunu ilan eder.

Dünya çapında ülkeleri parçalayan ve her yere barbarlık tohumları eken bu politikadır.

Bağımsız İşçi Partisi açısından, barış ve demokrasi için barbarlığa karşı yürütülen mücadele, birleşmiş emekçileri vuran sefalet politikalarına karşı, o emekçilerin örgütleriyle birlikte yürüttükleri mücadeleden ayrı düşünülemez.

Bu kavga; barbarlığa karşı işçi haklarının savunusu için, demokrasi için, barış için, halkların egemenliği için ve topyekûn insan uygarlığının korunması için verilen kavgayla aynı kavgadır.

Bu kavga; içinde bulunduğumuz ve anlamını çok iyi bildiğimiz şu dramatik durumda, işçi sınıfı adına hareket ettiğini iddia eden örgütlerin, hükümet ve patron örgütleriyle birlikte bir “kutsal ittifak” içine girmeleri şeklindeki daveti ellerinin tersiyle reddetmelerini gerekli kılar.

Paris, 14 Kasım 2015, saat: 15.15