CUT Ulusal Başkanı Vagner Freitas’a dayanışma mektubu

Darbeye hayır!

ABD Brezilya’dan elini çek!

Brezilya’daki sendikalı kardeşlerimizle dayanışma

Sevgili kardeşim Freitas,

Sevgili CUT üyesi kardeşlerim,

Sağcı güçlerin; seçimlerde uğramış oldukları yenilgiye rağmen, Brezilya halkının demokratik, sendikal ve sosyal haklarını ortadan kaldırmak için hukuk dışı yöntemlere başvurarak PT (İşçi Partisi) hükümetine, Brezilya işçi sınıfına ve örgütlerine – özellikle CUT’a (Brezilya İşçi Konfederasyonu, askeri diktatörlük rejimine karşı mücadele sırasında kurulmuş olan milyonlarca üyeli işçi konfederasyonu – ç.n.) – karşı planladıkları darbeyi dünyadaki milyonlarca emekçi gibi biz de kaygıyla izliyoruz.

Bu kavgada; yani Brezilya oligarşisinin güç gösterisini durdurmak ve kararnameler yoluyla yıllardır Parlamentonun tozlu raflarında duran onlarca işçi sınıfı düşmanı yasa tasarısını gündeme taşımalarını ve ülkeyi 1964-1980 askeri diktatörlük rejiminin karanlık günlerine döndürmeye çalışmalarını engellemek için yürüttüğünüz bu mücadelede sizin yanınızdayız.

Kardeşim Freitas, – 23 Mart Uluslararası Çağrı’nda dile getirdiğin gibi- “İçinde bulunduğumuz an işçi sınıfına karşı olan darbeye karşı koymak için cesaret, birlik, strateji ve isteklilik gerektiriyor. Başkan Dilma’yı devirmeye kalkışmak demokrasiye saldırıdır. Onların istediği bütün haklarımızı yok etmek” açıklamana katılıyoruz.

Amerika’daki sendika militanları ve işçi hakları savunucuları olarak bizler, Amerikan hükümetinin ve Amerika’nın -1964’te Brezilya’da darbeyi destekleyen ulus ötesi şirketlere dayanan- rolünü çok iyi biliyoruz tıpkı Şili’de Salvador Allende’nin (Eylül 1973), Haiti’de Jean-Bertrand Aristid’nin (Şubat 2004) ve Honduras’ta Manuel Zelaya’nın (Haziran 2009) demokratik bir biçimde seçilmiş hükümetlerini deviren darbeleri kışkırtmakta oynadığı çirkin rolün farkında olduğumuz gibi.

Amerika’daki güçlü ekonomik menfaatlerin bugün Brezilya halkına ve ulusuna bu saldırıyı başlatan Brezilya’daki darbe entrikacılarının arkasına dizildikleri konusunda hiçbir şüphemiz yok. Hepsine “ABD Brezilya’dan elini çek!” diyoruz.

CUT’un, darbeye karşı ve işçi haklarının savunulması için Brezilya genelinde fabrikalarda genel kurullar örgütlediğini ve büyük şehirlerin gecekondu mahallelerinin sakinlerince kabul edilmiş bildirilerin olduğunu öğrenmek bizleri cesaretlendiriyor. Bildiriler şunu söylüyor:

“Nefret söylemiyle sokağa çıkanlarla hiçbir ortaklığımız yok. Sözde ‘rüşvete karşı mücadele’ eden faşistler ve onların asalak takımı sadece kendi ceplerini doldurmak için kamu sektörünü ve Devleti zayıflatmak, yasallık ve demokrasiyle bağları koparmak ve işçi sınıfı ve ezilenleri bastırmak istiyor.” (Sao Paulo Banliyöleri Manifestosu, 22 Mart)

Demokrasi ve işçi hakları için bu kararlı mücadelede yanınızdayız. Lütfen darbeye karşı direnen ve demokratik haklarını ve işçi haklarını savunmak ve genişletmek için mücadele eden bütün üye ve destekçilerinize dayanışmamızı ulaştırın.

Dayanışmayla,

Alan Benjamin
ABD Brezilya’dan Elini Çek kampanyası koordinatörü
San Francisco İşçi Konseyi Yürütme Kurulu üyesi (*)
San Francisco, Kaliforniya

San Francisco İşçi Konseyi (AFL-CIO)
San Francisco, Kaliforniya

Hermandad Mexicana Nacional
(ç.n.-Güney Kaliforniya’daki Latin toplulukların hakları için mücadele eden örgüt) Los Angeles, Kaliforniya

Tim Paulson
San Francisco İşçi Konseyi (AFL-CIO) Yönetim Kurulu Başkanı
San Francisco, Kaliforniya

Nancy Wohlforth (*)
Büro ve Fikir İşçileri Sendikası (OPEIU) emeritus Mali Sekreteri
Washington, D.C.

Baldemar Velasquez
Tarım İşçileri Örgütlenme Komitesi (FLOC) Başkanı
Toledo, Ohio

Donna Dewitt (*)
Güney Karolina AFL-CIO emeritus Mali Sekreteri
Charleston, Güney Karolina

Colia Clark
Adli Şiddet Sempozyumu Organizatörü
Haiti-Guadelupe Kampanya Komitesi Koordinatörü
New York, New York

Gene Bruskin
ABD Savaşa Karşı İşçi Cephesi (USLAW) Kurucu üyesi,
Ulusal Yazarlar Sendikası (NWU)/Birleşik Otomobil İşçileri Sendikası (UAW) üyesi (ç.n.-1981’de kurulan yazarlar sendikası NWU, işçi hareketinin parçası olmak istediğinden 1991’de UAW üyesi olmuştur)
Washington, D.C.

Michael Eisenscher (*)
ABD Savaşa Karşı İşçi Cephesi (USLAW) eski Ulusal Koordinatörü
Oakland, Kaliforniya

Carol Gay (*)
New Jersey Eyaleti Sendikal Konseyi
Newark, N.J.

Fred Hirsch (*)
Güney Körfezi İşçi Konseyi delegesi
Santa Clara ve San Benito Kantonu Yapı ve İnşaat İşleri Konseyi delegesi
San Jose, Kaliforniya

Jerry Gordon (*)
Birleşik Gıda ve Parekende Satış İşçileri Sendikası (UFCW), Emekli
Cleveland, Ohio

Maria Guillen (*)
SEIU 1021 Bölgesi San Francisco İşçi Konseyi Delegesi
Güney San Francisco, Kaliforniya

Peter Olney (*)
Uluslararası Liman ve Antrepo İşçileri Sendikası (ILWU) eski Örgütlenme Başkanı
San Francisco, California

Allan Fisher (*)
San Francisco İşçi Konseyi Delegesi, AFT 2121
San Francisco, Kaliforniya

Al Rojas
Göçmen Meksikalılar Cephesi Başkanı
Sacramento, Kaliforniya

Jerry Levinsky (*)
İşçi Direniş Ağı Yürütme Kurulu Üyesi
Amherst, Massachusetts

Thomas Bias (*)
New Jersey Eyaleti Sendikal Konseyi
Flanders, New Jersey

Eduardo Rosario (*)
Latin Amerika’nın Gelişmesi için NewYork şehri İşçi Konseyi Başkanı
New York City

(*) işaretli ünvanlar ve örgüt isimleri sadece imzacıyı tanıtma amacıyla belirtilmiştir.

*****

Brezilya sendikası CUT’un Ulusal Başkanı Vagner Freitas’a Dayanışma Mektubu imzacılarının listesine isminizi eklemek için aşağıdaki bilgileri ABD Brezilya’dan Elini Çek Kampanyası‘nın mail adresine ya da iletisim@pgbsosyalizm.org adresine gönderebilirsiniz.

İSİM: ………………………………………………………….
ÜNVAN/ORGANİZASYON: ……………………………..
ŞEHİR ve ÜLKE: …………………………………………..
E-MAİL: …………………………………………………………

ABD Brezilya’dan Elini Çek Kampanyası
E-mail: UnityandIndependence@earthlink.net
Adres: PK Box 40009 San Francisco, CA 94140 Amerika