Bu Sayı

— Yayın Kurulu

Gene bir yıllık bir sürenin ardından çıkıyoruz. Mazeret ileri sürecek durumda değiliz. Umarız bu sayının içeriği okurlarımızın bizi bağışlamasına vesile olur. Tek umudumuz bu.

Derginin ana temasını anti-emperyalist mücadele oluşturuyor. Bütün yazılar bu zeminde kaleme alındı. Tartışma geliştirici olacağı kanaatindeyiz. Bütün devrimci Marksistlerin eleştiri ve katkılarına açığız.

Bu sayının ilk yazısı Şadi Ozansü imzalı. 2010 Anayasa Referandumundan bu yana Türkiye’nin belli başlı devrimci Marksist akımlarının politikalarının eleştirisini yapmaya çalışıyor. Günümüzde anti-emperyalist mücadelenin hangi eksenlerde yürütülmesi gerektiğini araştırırken Türkiye’deki devrimci Marksist akımlarla da Troçkizm zemininde bir tartışma yürütüyor.

İkinci yazı, Doğan Fennibay tarafından kaleme alındı. IV. Enternasyonal Birleşik Sekretaryası’nın pozisyonlarını savunan Foti Benlisoy’un Ortadoğu’daki gelişmeler üzerine yazdığı yazıların ve kendisiyle yapılan röportajların bir değerlendirmesini yapıyor. Fennibay, Foti Benlisoy’un yaklaşımının Marksist literatürde Merkezcilik olarak adlandırılan akıma tekabül ettiğini ve üstelik bunun gerici bir varyantını oluşturduğunu iddia ediyor.

IV. Enternasyonal’in 8. Dünya Kongresi önümüzdeki Nisan ayında toplanacak. Yaklaşık 60 ülkeden delegenin katılımıyla gerçekleşecek olan Kongrenin ana teması doğal olarak dünya durumu: Emperyalizmin krizi, Tunus devrimiyle birlikte başlayan yeni dönemde dünya devriminin karşılaştığı sorunlar ve bunlara uluslararası proletaryanın ve ezilen halkların nasıl cevap vereceği. IV. Enternasyonal’in Kongreye giderken kaleme aldığı ana tartışma metninin yine tüm sosyalistler için ufuk açıcı olacağına inanıyoruz.

IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası tarafından kaleme alınan “Emperyalist Savaş ve Devrim” yazısı tahmin edileceği gibi dünyanın içinde bulunduğu durumu, devrim ve karşı-devrimin birbirlerini nasıl etkilediğini irdeliyor. Yazı, barbarlığa geçişin nasıl engellenebileceği sorusunu cevaplıyor.

IV. Enternasyonal Genel Sekreteri Daniel Gluckstein, Obama’nın ABD başkanlığına yeniden seçilirken, bunu hangi iç güçlerin desteğiyle elde ettiğini anlatıyor. Ama bu arada ABD emperyalizminin sadece Latin Amerika ve Ortadoğu’da değil, Çin Halk Cumhuriyeti’ne kadar uzanan bir coğrafyada nasıl büyük saldırıların hazırlıkları içinde olduğunu belirtiyor.

Son yazı François Forgue imzalı. Ezen ülkeler/ezilen ülkeler tartışmasına yeni bir boyut getirdiği gibi emperyalizm ve ulusal sorun ilişkisini de yeni bir çerçeveye yerleştiriyor.

Yakında yeni bir sayıda buluşmak üzere hoşça kalın.