Devrimci Gençlik Enternasyonali Brezilya Seksiyonu’nun Toplu Taşıma Fiyatlarının Düşürülmesi Mücadelesi Üzerine Bildirisi

— Brezilya Devrimci Gençlik (Juventude Revolucao) Ulusal Konseyi (Devrimci Gençlik Enternasyonali Brezilya Seksiyonu)

Toplu taşıma fiyat artışlarına karşı birlik ve demokrasi

Son günlerde binlerce ve binlerce genç, kitlesel gösterilerle Brezilya’nın birçok şehrinin sokaklarını doldurdu. Bu protesto dalgası önemli bir adım. Artık gençlik, tek amacı toplumun sırtından karlılığını artırmak olan müteşebbis mafyası tarafından işletilen, pespaye, pahalı ve güvensiz bir toplu taşıma sistemine tahammül etmeyeceğini gösterdi.

Bu yüzden gençlik bugün bilet fiyatlarının derhal düşürülmesini talep ediyor. Bu gençliğin aydınlık bir gelecek için mücadele etmeye olan kararlığını gösteriyor. Gençliğin hakları için savaşan Juventude Revolução da bu mücadelenin bir parçasıdır.

Sao Paolo’da gösteri yapan binlerce gence, polis Sao Paolo Eyaleti valisi Geraldo Alckmim’in (PSDB) emirleri doğrultusunda vahşice saldırdı. Birçokları göz altına alındı. Bu olay, gençliğin tüm ülke çapında Askeri Polis’in şiddetine karşı sokaklara dökülmesine yol açtı. Askeri Polis, Brezilya’da 1969 yılında dönemin dikta rejiminin kararnamesiyle kurulmuş özel bir polis birliğidir.

Askeri Polis’in Sao Paolo ve diğer eyaletlerdeki şiddeti, bu kurumun ne işe yaradığını bir kez daha gözler önüne serdi: tıpkı siyah gençliğin gecekondularda yaptığı gösterilerde olduğu gibi, hakları içn mücadele eden gençliği bastırmak. Bu Askeri Polis’in acilen lağvedilmesi gerekliliğini bir kez daha gösterdi.

Bugün onlarca şehirde gösteriler devam ediyor. 20 Haziran Perşembe günü yurt çapında direniş günü ilan edildi.

Çağrımız şudur: Önceki başkan Gilberto Kassab’ın şehri içine soktuğu kaos ve zulüm ortamından kurtarması için seçilen Sao Paolo Belediye Başkanı Fernando Haddad hareketin taleplerini yerine getirmelidir!

Tüm şehirlerde, valileri ve belediye başkanlarını hangi partilerden olurlarsa olsunlar toplu taşıma fiyatlarını indirmeye çağırmalıyız. Porto Alegre, Goiânia ve diğer şehirlerde gösteriler sonrasında bu başarılmış durumda. Eğer valiler ve belediye başkanları bunun mali olarak mümkün olmadığını iddia ederlerse, Başkan Dilma, zamların geri alınması ve fiyatların düşürülmesi için acil bir ulusal plan yürürlüğe koymalıdır.

Taleplerimizin gerçekleştirilmesi için, mümkün olan en geniş gençlik dayanışmasına ihtiyacımız var. Tüm gençliğin ve eğilimleri ve siyasetleri ne olursa olsun, siyasi veya sivil toplum tabanlı tüm gençlik örgütlerinin bu birliğe destek vermesi ve hareketin temelini oluşturan fiyatların düşürülmesi talebi etrafında birleşmesi gerekiyor.

Gösterilerin iç-örgütlenmesinin sağlanması gerekmektedir. Başta Sao Paolo olmak üzere her kentte, kitlesel gençlik meclisleri ve komiteleri oluşturulmalıdır. Bu örgütlenmeler akademisyen sendikaları, öğrenci sendikaları, diğer siyasal örgütler, MPL gibi gençlik hareketleri ve hip-hop grupları gibi geniş bir yelpazeye yayılan gençlik örgütlerini bünyesinde toplamalıdır. Hep birlikte kitlesel eylemliliklerin şekline ve ve örgütlenmemizin karakterine demokratik bir şekilde topluca karar vermemiz gerekiyor. Kendinden menkul liderlerin ve bir takım merciler tarafından atanan sözüm ona liderlerin, kendilerini hareketin yerine koymasının önüne geçilmelidir.

Kitlesel protesto örgütlenme gerektirir. Hareketin dışında veya polisten gelebilecek provokasyonlara karşı en iyi savunma hareketin kendi iç örgütlenmesini gerçekleştirmesidir. Basında yeraldığı üzere, polisle işbirliği yapan ve polise bazı bir takım görüntüleri verenlere karşı göstericilerin güvenliği ancak bu şekilde sağlanabilir (O Estado de São Paulo, Haziran 16).

Toplu taşımayla ilgili talepler etrafında güçlü bir hareket ortaya çıktı. Ancak bu mücadelenin devam ettirilmesiyle gençlik için ücretsiz seyahat hakkını ve tüm toplu taşımanın millileştirilmesini kazanabiliriz.

Zafer için birlik ve örgütlenme vaktidir!

  • Baskılara son! Hapishaneleri kapatın!
  • Toplu taşıma zamları geri alınsın!
  • Gençliğe ücretsiz seyahat!
  • Askeri polis lağvedilsin!