PGB Sosyalizm

PGBS 47 Kapak

47. Sayı (Kasım 2014)

Pavlusko Imsirovic (1948-2014)
— IV. Enternasyonal
Ortadoğu Cehenneminde Kürt Halkının Katline HAYIR!
— İKP Merkez Yürütme Kurulu
Türkiye Devrimci Marksizmi: Bir tür “Solculuk” ve Ortayolculuk
— Şadi OZANSÜ
Ortadoğu: Camp David’den 35, Oslo’dan 20 yıl sonra Amerikan Barışı
— Samir HASSAN ve François LAZAR
Marx, Demokrasi ve Devrim
— François FORGUE
Marx’ın Proletarya Partisi için Savaşından Günümüze Dersler
— Lucien GAUTHIER
Kral Tahttan Feragat Etti. Yaşasın Cumhuriyet!
— IV. Enternasyonal İspanya Seksiyonu
Filistin Kampanyası Dosyası:
İsrail Tarihinde Hiç Bu Kadar Zayıf Olmamıştı!
— IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası
Gazze Ambargosu Koşulsuz, Tamamen ve Acilen Kaldırılmalıdır! Gazze’ye Karşı Tüm Savaş Tedbirleri Derhal Sonlandırılsın!
— Abdelmadjid Sidi SAÏD (UGTA) ve Louisa HANOUNE (PT)
İsrail’in Gazze Bombardımanları ve Ablukası, ABD İşçi Hareketinde Önemli Çatlaklar Yaratıyor
— Alan BENJAMIN

PGBS 46 Kapak

46. Sayı (Şubat 2014)

Dünyada Siyasal Durum
–La Vérite
Türkiye’ye Sadece Türkiye’den Bakmanın Açmazları
–Şadi Ozansü
Haziran Ayaklanmasında İşçiler ve İşçi Örgütleri
–Fulya Ayata
30 Yıl Sonra LIT’in Politikasının Gerçek İçeriği
–Edison Cardoni
Marx ve Üretici Güçler
–Daniel Gluckstein


PGBS 45

45. Sayı (Mart 2013)

(Dergiyi okumak için tıklayın.)

“Ortayolculuk” ve Gerici “Ortayolculuk” Üzerine
–Şadi Ozansü
“21. Yüzyılın İlk Devrimci Dalgası” ve Gerici Merkezcilik
–Doğan Fennibay
IV. ENTERNASYONAL’İN 8. DÜNYA KONGRESİNİN HEDEFLERİ
–IV. Enternasyonal Genel Konseyi
Emperyalist Savaş ve Devrim
–IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası
Obama’nın Yeniden Seçilmesi: Önemi ve Sonuçları
–Daniel Gluckstein
“Ezen Ülkeler”, “Ezilen Ülkeler”, Emperyalizm ve Ulusal Sorun
–François Forgue


44,subat 2012

44. Sayı (Şubat 2012)

(Dergiyi okumak için tıklayın.)

 Kapitalizmin Krizi Derinleşiyor
–La Vérite/Gerçek
Sendikal Güç Birliği, Türkiye İşçi Hareketi ve İşçi Sınıfının Siyasallaşması Meselesi
–Doğan Fennibay
Kürtlerin 30 Yıllık Yolculuğu: Bağımsız Birleşik Kürdistan’dan Demokratik Özerkliğe
–Kamil Karaağaç
Aydınlık Grubunun Eleştirisi
–Yasin Kaya
IV. Enternasyonal ve Tunus Devrimine Dair Anahtar Sorular
–Lucien Gauthier
“Borç Krizi” mi? Hayır, Sistem Can Çekişiyor
–Daniel Gluckstein, Pierre Cise


Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

43. Sayı (Şubat 2011)

(Dergiyi okumak için tıklayın.)

Tunus Devrimi Üzerine
–IV. Enternasyonal Bildirisi
Troçki ve Geçiş Programı
–Daniel Gluckstein
Ekim Dersleri
–Jean-Pierre Raffi
Anti-Emperyalist Birleşik Cephe ve Sürekli Devrim
–Joao Alfredo Luna
Düşünmek İsteyen Uluslararası Marksist Eğilim (IMT) Mlitanlarına Açık Mektup
Joao Alfredo LUNA
Birleşik Sekretarya’nın 16. Dünya Kongresinin Ardından
–Dominique Ferré
Yükselen Çin, Kabaran Çelişkiler
–Yasin Kaya


Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

42. Sayı (Temmuz 2010)

(Dergiyi okumak için tıklayın.)

Uluslararası İletişim: Neden Yeni Bir Yayın?
–IV. Enternasyonal
Bir Kez Daha Türkiye’de”Kurucu Meclis” Taktiği Üzerine
–Şadi Ozansü
Emperyalizm Karşısında Kurucu Meclis
–Yasin Kaya
TEKEL Işığında Aygıt Meselesi
–Kamil Karaağaç
Yunanistan: IMF ve AB Diktalarına Son Verilmelidir
–IV. Enternasyonal
Avrupa: Anvers, Belçika’daki Opel Fabrikası Hedef Tahtasında
–Cristel Keiser
Yunanistan Bağlamında Tekrar Avrupa-Amerika İlişkileri Üzerine
–Dominique Ferré
Dördüncü Olağan Kongrenin Arifesinde Brezilya İşçi Partisi
–Markos Sokol
İran: Kritik Yıl 2010
–Lucien Gauthier
Birleşik Sekretarya ve “V. Enternasyonal”
–Andreu Camps
Madalyonun İki Yüzü: Şovenizm ve NATO-Pasifizmi
–Pavlusko Imsirovic


41,aralik 2009

41. Sayı (Aralık 2009)

(Dergiyi okumak için tıklayın.)

görev; kapitalizmi iyileştirmek değil, onu yıkmaktır
IV. ENTERNASYONAL 7. DÜNYA KONGRESİ

“Kürt Açılımı” ve Kurucu Meclis
–Kamil Karaağaç
İran Devrimi
–Erdem Evcil
Latin Amerika’nın Tarihsel Yol Ayrımı
–C.Taylan Acar
ABD İşçi Hareketi ve Obama’nın Politikaları
–Alan Benjamin, Socialist Organizer
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun Rolü
–Olivier Doriane
Avrupa Birliği Dağılıyor
–Christel Keiser
Alman İşçi Hareketi Yol Ayrımında 
–Internationalen Sozialistischen Arbeiterorganisation
Kriz Ekseninde Hindistan
–François Forgue


PGBS 40. Sayı Kapak

40. Sayı (Nisan 2009)

(Dergiyi okumak için tıklayın.)

2009 Yerel Seçimleri
–Şadi Ozansü
IV. ENTERNASYONAL VII. DÜNYA KONGRESİ’NE ÇAĞRI
–IV. Enternasyonal Genel Konseyi
Bütün İşçiler Ankara’ya
–İşçi Kardeşliği Partisi
Çürümüş Kapitalizmin Krizi ve Türkiye
–Şadi Ozansü
Emperyalizmin Krizi ve Birleşik İşçi Cephesi
–Musa Uzun
Fransa’da LCR’nin Feshi ve NPA
–Dominique Ferré
Filistin Halkının Katline Son
–IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası
KESK Dosyası

IV. ENTERNASYONAL GENEL KONSEYİ
–VII. Dünya Kongresi’nin Önemi
–Filistin Üzerine Karar
–Avrupa Üzerine Karar
Amerika Üzerine Karar


39,nisan 2008

39. Sayı (Nisan 2008)

(Dergiyi okumak için tıkayın.)

Felaketin Eşiğinde Olsak da Çözüm Hâlâ Var
–PGB Sosyalizm
Ulusal Bağımsızlık ve Sürekli Devrim
–Şadi Ozansü
Özbudun Taslağı Ne Vaat Ediyor?
–Mehmet Cemil
Siyasal Durum ve Görevlerimiz
–Engin Bodur
Kuzey Irak Harekatı ve Sonrası
–Barış Yıldırım

IV. ENTERNASYONAL GENEL KONSEYİ
–Kredi Krizi Üzerine Karar
–Avrupa Üzerine Karar
–Filistin Konferansı Üzerine Karar

Venezuela Devrimi Tehlikede!
–O Trabalho
Marksizm ve Sürdürülebilir Kalkınma
–Pierre Cise
Pierre Lambert’in Ardından


 38,kasim 2007

38. Sayı (Kasım 2007)

(Dergiyi okumak için tıklayın.)

Dünya Durumu, Ortadoğu ve Türkiye
–Şadi Ozansü
Roma Antlaşması’nın İmzalanmasından Elli Yıl Sonra Avrupa ve Avrupa Birliği
–Christel Keiser
Yeni Avrupa Antlaşması’na Hayır!
Doğu Avrupa ve Eski Sovyetler Birliği’nde Kalıcı İstikrarsızlık ve Kriz
–Dominique Ferré
ABD’de Kriz, 2008 Seçimleri ve Bağımsız Siyah Adaylar için Siyasi Mücadele
–François Forgue


36-37,subat 2007

36-37. Sayı (Şubat 2006)

(Dergiyi okumak için tıklayın.)

Baker Planı: Emperyalizmin Strateji Elkitabı
–La Vérité/Gerçek

IV. ENTERNASYONAL 6. DÜNYA KONGRESİ
Hazırlık Notları
–Daniel Gluckstein
Karar Özetleri:
–Asya Kararı
–Afrika Kararı
–ABD’de Siyah Aday için Karar
–Avrupa Kararı
Dünya Politik Durumu ve IV. Enternasyonal’in Görevi
–ITUC Üzerine Karar
–Filistin Üzerine Karar

 Filistin Sorunu:
Yahudi Sorunu, Filistin Sorunu
–Jacques Werchstein
Demokratik Çözüm Ne Olmalı?
–Jack de Jook
Uluslararası Filistinli Kadınlarla Dayanışma Konferansı
–Pınar Erol
1948 Öncesi Filistin’de ve İsrail’de Arap İşçi Hareketinin Tarihi
–Sawt el-Amel


35. Sayı (Temmuz 2006)

İşçi Kardeşliği Partisi Kuruldu
–Şadi OZANSÜ
Yeni Bir Dönemin Eşiğinde Ortadoğu
–C. Taylan ACAR
Avrupa Çapında Bölgeselleştirme
–M. Cemil OZANSÜ
ABD’deki Siyasal Durum Üzerine Notlar
–Alan BENJAMIN
Eski İşçi Devletlerinde Kapitalizm Restore Edildi mi?
Rusya Devrimci İşçi Partisi
Jean-Jacques MARIE
Avrupa Kıtasını Balkanlaştırmanın Aracı: Avrupa Birliği
–Christel KEISER
“Dayton Antlaşması’ndan 10 Yıl Sonra Balkanlar 
–Dominique FERRE
IV. Enternasyonal’in 1952-53 Bölünmesi Üzerine Notlar
–Barış YILDIRIM


34. Sayı (Mart 2006)

33,kasim 2005

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

33. Sayı (Kasım 2005)

32,temmuz 2005

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

32/8. Sayı (Temmuz 2005)

31,mart 2005

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

31/7. Sayı (Mart 2005)

30-6,haziran 2004

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

30/6. Sayı (Haziran 2004)

29-5,mart 2004

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

29/5. Sayı (Mart 2004)

28-4,mart 2002

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

28/4. Sayı (Mart 2002)

27-3,kasim 2001

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

27/3. Sayı (Kasım 2001)

26-2,eylul 2001

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

26/2. Sayı (Eylül 2001)

25-1,temmuz 2001

Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın.

25/1. Sayı (Temmuz 2001)