Sınıf Bilinci Arşivi

 

Ama işçiler kendi nihai zaferlerine en büyük katkıyı kendileri yapmak zorundadırlar: kendi sınıf çıkarlarını öğrenmekle, kendi bağımsız politik tavırlarını hiç gecikmeksizin benimsemekle, demokratik küçük burjuvazinin ikiyüzlü cümlelerine kanmaktan kaçınarak proletaryanın bağımsız olarak örgütlenmiş partisinin gerekliliğinden bir an bile kuşku duymamakla. Savaş naraları şu olmalıdır: Sürekli devrim!

Karl Marx

(Mart 1850)

 


 

 

23-24. Sayı (Bahar/Yaz 1999)

 

’99 seçimleri ve sonuçları
–Şadi Ozansü
Seçimler sonrasında siyasal durum ve görevlerimiz
–Salih Güler
Kürt hareketinde sol liberalizm
–Can Ilgın
“Düğün ve cenaze”
–Cenk Ötkünç
İkinci Kosova Savaşı
–Sugur Savran
feminizm yalnızca liberal safların hakkı mı?
–ayşe düzkan
60 yıl sonra Büyük Terör
–Kemal Ülker

 


 

22. Sayı (Kış 1998/1999)

 

Komintern’den IV. Enternasyonal’e
–Kemal Ülker
İşçi sınıfının dünya partisi
–Şadi Ozansü
IV. Enternasyonal’in 60. yıldönümü
–Sungur Savran
*Belge: Proleter enternasyonalizmi ve dünya partisi
Türkiye’de “Trotskizmin” serüveni
–A.Rıza Tura
Kapitalizmin uluslararası krizi
-Cahit Öncel
bosna/kosova tartışması
–ayşe düzkan

 

 


 

21,yaz 1998Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 21. Sayı
20,bahar 1998Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 20. Sayı
19,kıs 1997Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 19. Sayı
18,yaz 1997Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 18. Sayı
17,nisan 1997Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 17. Sayı
16,kasim 1996Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 16. Sayı
Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 15. Sayı
Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 14. Sayı
13,agt 1993Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 13. Sayı
Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 12. Sayı
11,ekim 1992Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 11. Sayı
Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 9-10. Sayı
Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 8. Sayı
7,haziran 1990Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 7. Sayı
6,mart 1990Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 6. Sayı
4-5,ekim 1989Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 4-5. Sayı
3,aralik 1988Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 3. Sayı
2,ekim 1988Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 2. Sayı
1,haziran 1988Dergiyi pdf olarak okumak için tıklayın. 1. Sayı