Brezilya’da neler oluyor? SON DAKİKA! Kitleler son sözlerini henüz söylemediler!

Dilma’nın Senato kararıyla görevden alındığı tarihten bu yana neler oluyor?

Uluslararası Komünist Hareket’ten bir militanın bize gönderdiği notlar:

(…) “Kararın hemen ardından, ülkenin her yerinde henüz hiçbir örgütün çağrısı olmadan kendiliğinden kitle gösterileri patlak verdi: Sao Paulo’da 30 bin, Rio’da 15 bin, Porto Alegre’de 10 bin kişi… 1964 askeri darbesinin uğursuz anısını canlandırır tarzda silâhlı atlı polisler kitlenin üzerine sürüldü. Ülkedeki hiçbir işçi ve halk örgütü başında mafyacı Temer’in bulunduğu bir hükümetin meşruluğunu kabul etmiyor.”

(…) “Ülke çapında, hükümet darbesine karşı çok büyük bir öfke var. Darbe henüz başarıya ulaşamadı. İşçiler, yoksul köylüler ve gençler darbeye karşı direnmenin yollarını arıyorlar. Gün, direniş günüdür. Biz, bulunduğumuz bütün eyaletlerde ve bölgelerde bu direnişi somutlaştırmak için şu şekilde hareket ediyoruz: Darbenin boğulması için Genel Grev! Darbeye karşı mücadele komitelerinin yaygınlaştırılması!, Temer defol!, Kahrolsun hükümet darbesi!, Söz halka geri verilsin! Bunlar için tek bir acil talep: Egemen bir kurucu meclis! Bunu hayata geçirmeninse tek yolu var: İşçiler, topraksız köylüler ve gençler kendi örgütleriyle birlikte Genel Greve!

(…) “Her yerde; fabrikalarda, atölyelerde, devlet dairelerinde, okullarda, hastanelerde, otellerde, bütün hizmet sektöründe, işgal edilecek topraklarda hükümet darbesine karşı bir kurucu meclis için birleşik mücadele komiteleri! Hükümet darbesine karşı mücadele içine girmiş komitelerin delegeleriyle bir ulusal Halk Meclisi!”

(…) “İşçi ve halk örgütlerinin önünde iki yol var: Ya darbecilerin yargı kurumları tarafından – ki bu kurumların bugüne kadar parçalanmamış olması PT’nin Lula ve Dilma önderliklerinin ağır suçudur- saptanan 180 günlük mahkeme sürecinin sonlanması süreci beklenerek karara boyun eğilecek. Kaldı ki bu çürümüş kurumlardan işçiler, halk ve gençlik için olumlu bir karar beklemekten büyük bir gaflet olamaz.

Ya da, darbecilere karşı milyonlar tarafından en az altı aydır defalarca haykırıldığı gibi duruma bu kitleler tarafından el konulacak ve halk egemenliği üzerine kurulu bir politik çıkış yolu açılacaktır.”

Brezilya’da gelişmekte olan darbeye karşı; demokrasi ve işçi haklarına destek önergesi

Aşağıdaki önerge, San Francisco İşçi Konseyi (AFL-CIO) İcra Komitesi tarafından 2 Mayıs’ta kabul edilmiştir. Göreceğiniz üzere, önerge Konsey’in Brezilya’da gelişmekte olan darbeye güçlü muhalefetini onaylamakta; diğer sendikaları ve işçi örgütlerini benzer bir duruş almaya ve sendikaları, ABD işçi hareketinin darbeye olan muhalefetini ve bu ülkedeki işçi hakları ve demokrasi için kararlı desteğini göstermesi için işçi delegasyonları örgütlemeye davet etmektedir.

Dayanışma mesajlarının olabildiğince hızlı biçimde CUT (Brezilya İşçi Konfederasyonu) Başkanı Vagner Freitas (vagner@cut.org.br) vasıtasıyla, bir kopyasının da (emily@sflaborcouncil.org) adresinden Emily Nelson’a olmak kaydıyla, CUT sendika federasyonuna gönderilmesi acil bir ihtiyaçtır.

Yüz binlerce sendikacı ve işçi sınıfı destekçileri 1 Mayıs’ta darbeye karşı durmak, sosyal ve demokratik haklarını korumak ve geliştirmek için tüm Brezilya’da alanlarda toplandı. 10 Mayıs’ta CUT, İşçi Partisi (PT), Topraksız Köylüler Hareketi (MST) ve “Brezilya Korkusuzlar Cephesi”nin inisiyatifiyle Ulusal Grev ve Eylem Günü organize edildi.

Brezilya’da işçi sınıfı örgütleri ve gençlik Rousseff’i devirmek isteyen hükümet darbesine karşı sokaklarda; emperyalizm destekli oligarşinin bütün kurumları ise birbirine girmiş durumda. PT’li Devlet Başkanı Dilma Rousseff’i devirmek isteyen darbecilerin önderlerinden Meclis Başkanı Eduardo Cunha, Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine suçlu bulunarak Federal Yüksek Mahkeme tarafından görevden alındı. Ancak, Meclis’teki kanunsuz oylama iptal edilmedi. Rousseff’i öncelikle 6 ay süreyle görevden alacak ve yerine öbür darbeci olan Temer’i bu göreve getirecek olan oylama Senato’da yapıldı ve Dilma görevden alındı. İşçi sınıfı, topraksız köylüler ve gençlik ayakta ve barikatlarda! Her an her şey olabilir.

Brezilya’daki darbeye karşı harekete geçen milyonlarca insan, demokrasi ve işçi hakları mücadelesinde pes etmiyor. Şu anda uluslararası işçi dayanışmasına ihtiyaçları var.

Dayanışmaya destek verin!


Brezilya’da gelişmekte olan darbeye karşı; demokrasi ve işçi haklarına destek önergesi:

17 Nisan 2016 tarihinde, 367 meclis üyesinin “evet” oyuyla Brezilya Temsilciler Meclisi, Brezilya halkının demokratik ve sosyal haklarını ortadan kaldırmak için hukuk dışı araçlar kullanarak, seçimlerde yenilgiye uğratılan sağcı güçlerin emrinde, Başkan Dilma Rousseff’in meclis soruşturmasını ulusal Senato’ya havale etme kararı aldı.

Şu anda sürmekte olan darbenin sözde gerekçesi yolsuzluk ve rüşvete karşı savaş -ancak hukukçular ve akademisyenlerin yanısıra politikacılar ve dünya genelindeki sendika liderleri tarafından da kabul edildiği üzere bu tam bir düzmece. Sarney ve Cardoso hükümetlerinin eski kabine üyesi ve muhafazakar PSDB partisinin kurucusu olan Luiz Carlos Bresser Pereira bile şu sözlerle kabul etmiştir ki “Eğer Senato Başkan Rousseff’in meclis soruşturmasını onaylasaydı, Brezilya geriye gidecekti. Herhangi bir suçtan dolayı mahkemede hüküm giymemiş bir Başkanı, Operation Car Wash rüşvet skandalına karışmış bir Başkan Yardımcısıyla [Michel Temer] değiştiriyor olacaktık.” (Folha de Sao Paulo, 1 Mayıs 2016)

23 Mart’ta CUT sendika federasyonunun Başkanı Vagner Freitas “Başkan Dilma’yı iktidardan düşürme girişimi demokrasiye karşı bir saldırıdır. Yapmak istedikleri tüm haklarımızı yok etmektir” ifadeleriyle uluslararası bir çağrıda bulundu.

24 Mart’ta, AFL-CIO Başkanı Richard Trumka “AFL-CIO, Brezilya’da kapsamlı bir demokrasinin inşa edilmesi için düzenlenmiş olan ilerici politikaların ve kazanımların geçersiz kılınması çabalarını  şiddetle reddediyor. (…) Brezilya’da siyaset ve ülke ekonomisinin şu anki durumuyla ilgili birçok geçerli eleştirinin varlığına rağmen, bu durum demokratik biçimde seçilmiş bir Başkanın meclis soruşturmasına uğratılmasını haklı çıkarmaz” diyen bir açıklama yaptı.

Milyonlarca işçi, öğrenci, topraksız köylü ve diğerleri geçen altı hafta boyunca  İşçi Partisi (PT), CUT, Topraksız Köylüler Hareketi (MST) öncülüğünde darbeyi durdurmak ve Brezilya oligarşisinin kararnameler yoluyla Ulusal Kongre’de bekleyen onlarca işçi sınıfı düşmanı yasa tasarısını uygulamaya koymasını ve ülkeyi 1964-1980 askeri diktatörlük rejiminin karanlık günlerine döndürmeye çalışmasını engellemek için tüm Brezilya’da sokakları zapt etti.

Bu sebeplerden, San Francisco İşçi Konseyi’nin, Brezilya’da Başkan Dilma Rousseff’e karşı gelişen darbeye kesin bir biçimde muhalefet etmesine ve tüm işçiler ve örgütleriyle, özellikle darbeyi durdurmak için mücadele eden CUT’la dayanışmayı yükseltmesine;

San Francisco İşçi Konseyi’nin, Kaliforniya İşçi Federasyonu’nu ve bağlı sendikalarını darbeye karşı kesin bir biçimde muhalefet yapmaya davet etmesine;

San Francisco İşçi Konseyi’nin, San Francisco’daki Brezilya Konsolosluğu’na bu kararı bildirmek için ve kararın Brezilya’daki ilgili makamlara hızla ulaştırılmasını sağlamak için bir delegasyon oluşturmasına; aynı zamanda, Kaliforniya’daki merkezi işçi konseylerinin ve sendikaların, Brezilya konsolosluklarına Brezilya’daki işçi hakları ve demokrasiye olan şaşmaz desteğimizi ifade etmesi için acilen delegasyonlar oluşturmasını sağlamaya KARAR VERİLMİŞTİR.

Alan Benjamin (OPEIU Yerel 29) tarafından sunulmuş ve 2 Mayıs 2016’da San Francisco İşçi Konseyi İcra Komitesi tarafından kabul edilmiştir.

Saygılarımla,

Tim Paulson

İcra Direktörü

San Francisco İşçi Konseyi (AFL-CIO)

AFL-CIO onerge-s.1AFL-CIO onerge-s.2