IV. Enternasyonal İspanya Seksiyonu: Kral Tahttan Feragat Etti. Yaşasın Cumhuriyet!

— POSI (Enternasyonalist Sosyalist İşçi Partisi, IV. Enternasyonal İspanya Seksiyonu) Sekretaryası

İşçilerle Halkların Hak ve Özgürlüklerini Yeniden Elde Etmelerinin Vakti Geldi

İşsizliğe, ücret kısıntılarına, geçici çalışmaya, kamu hizmetlerinin yıkımına maruz kalan geniş halk yığınları için gerçek bir hakaret anlamına gelen “Burbon” hanedanının yaşam tarzı ve “kraliyet” ailesinin bulaştığı yolsuzluk skandalları ve bu kısıntılara karşı ortak kazanımlarını ve ulusal haklarını savunan tüm halkların ve emekçilerin yoğun direnişi karşısında hükümdarlık rejimi uçurumun kenarına geldi. Devamı