Filistin Halkının Katledilmesi Durdurulsun!

IV. Enternasyonal’in Yeniden Teşkili için Örgütlenme Komitesi’nin (OCRFI) Bildirisi

Filistin halkının uğradığı felaketin insanlık olarak bugün tanık olduğumuz son perdesi son yetmiş beş yılda meydana gelmiş olan olaylarla süreklilik içerisindedir.

Filistin halkının yaşadığı felaket Britanya emperyalizmi, Amerikan emperyalizmi ve SSCB’deki Stalinist bürokrasinin karşıdevrimci ittifakının sonucudur. Bu ittifak dünya düzenini korunmak adına Tarihsel Filistin’in bölünmesini sağlamış, 29 Kasım 1947 tarihli BM 181 sayılı kararı bu bölünmenin mührünü teşkil etmiştir. Bu karar Filistin halkının kendi kaderini özgürce belirlemesi hakkını inkâr eden bir karardır. Filistin toprağını iki devlete ayırma iddiasında olan bir karardır. Tabii bu iki devletten biri olması gereken “Arap Devleti” hiç gün yüzü görmemiştir.

Camp David’ ten 1993 Oslo Anlaşmaları’na kadar uzayan sözde “barış planları” da Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının inkârı üzerine temellenmişti. Birleşmiş Milletler örgütünün Güvenlik Konseyi bugün yine Filistin halkının günümüzde uğradığı saldırının üzerini örtüyor. İşte bu yüzden de, “Sosyalist“ Enternasyonalin ve eski Stalinci partilerin “uluslararası hukuka” veya “BM kararlarına” çağrı yapmaları gülünçtür. Zira Filistin halkının karşı karşıya kaldığı bu felaket bizzat Büyük Güçlerin  bu “uluslararası hukukunun” ve BM kararlarının ürünüdür.

İsrail devletinin Kudüs’teki Şeyh Cerrah mahallesinden sürmekte olduğu ailelerin tümünün 1948’de Yafa ve Hayfa’dan sürülmüş ve oraya yerleştirilmiş aileler olması önemlidir. Filistinli mücadelecilerin yazdığı gibi: “Şeyh Cerrah trajedisi tüm Filistin’in 1948’den beri süregelen trajedisini özetliyor.” Haklılar: Siyonizmin mantığı Filistin halkını topraklarından kovmak, varlıklarını inkar etmek ve ulusal hakları için ayağa kalkan tüm Filistinlileri kanda boğmak üzerine kuruludur.

Netanyahu bu politikaları kendinden önce gelenlerden daha ileri götürmeye çalışıyor olsa da İsrail devletinin bugün yürüttüğü politikalar Netanyahu’ya özgü değildir. Bu politikalar tam da 1948’de Nakba ile 850.000 Filistinlinin kendi şehirlerinden, köylerinden sürülmesi temelinde kurulmuş olan bu devletin doğasından kaynaklanmaktadır. Bu sömürgeci, teokratik bir devlettir; kuruluşundan bu yana Filistin halkına karşı ayrımcılık üzerine ve bu halkın yerinden sürülmesi üzerine inşa edilmiştir. Marksistler açısından Siyonizm her zaman Avrupa’daki ezilen Yahudiler arasındaki gerici bir azınlık akımı olmuştur; eşit haklar için demokrasi mücadelesine sırt çevirmiş olan bir akım. 1945 yılının ardından Nazi rejiminin 6 milyon Yahudiyi imha etmiş olması trajedisini ikiyüzlüce kullanarak Ortadoğu’daki emperyalist politikanın bir aygıtı haline gelmiştir. Çoğu durumda da kendi istekleri hilafına Filistin’e göç etmeye itilen Yahudi nüfus için bir “ölüm tuzağı” olarak İsrail devleti her aşamada biraz daha emperyalizmin, özellikle de ABD emperyalizminin yardımcı bir aygıtı haline gelmiştir. Tüm dünya İsrail devletinin mevcut politikalarını ABD fonları ve ABD silahları olmadan sürdüremeyeceğini biliyor – yılda 3,8 milyar dolar askeri yardım ve 8 milyar dolar kredi güvencesi. İsrail devleti her gün daha fazla ABD emperyalizminin Ortadoğu’daki ileri karakolu görevini görmektedir. Bu nedenle de diğer pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da Biden yönetiminin Trump’ın dış politikası ile aynı çizgide olması şaşırtıcı değildir. Trump Kudüs’ü İsrail devletinin başkenti ilan etmişti; Biden da aynı fikirdedir, sömürgeci-yerleşimci İsrail devletinin tüm destekçilerinin eskimiş nakaratını tekrarlayarak “İsrail devletinin kendini savunma hakkı olduğunu” açıklamaktadır. Netahyahu da bu politika doğrultusunda fanatik yerleşimcilere dayanarak Kudüs’ün “etnik temizliğini” yürütmektedir. Biden’a bu çabalarında tüm emperyalist hükümetler de destek olmaktadır. Fransa’da Macron, Almanya’da Merkel, İngiltere’de Johnson vb. – ve her zamanki gibi saldırganlarla kurbanları aynı kefeye koyan Avrupa Komisyonu. Son birkaç saattir Merkel ve Macron hükümetleri Filistin halkı ile her türlü dayanışma gösterisini yasaklamak üzere adımlar atmışlardır. Filistin halkının trajedisi Arap Birliği’ni ve bölgedeki istisnasız tüm rejimleri de suç üstünde yakalamaktadır. Körfezin petrol monarşilerinden “Arap milliyetçisi” rejimlere kadar tümü, Filistin devrimine karşı kendi rollerini oynamaktadırlar. Bunlara Filistinli mültecilere karşı ayrımcılık yapan Lübnan rejimi, Gazze’ye uygulanan ambargonun kilit taşı olan Mısır’daki kana susamış Sisi rejimi, Körfez monarşileri, son dönemde diplomatik ilişkilerde getirdiği “normalleşme” ile aslında süregelen bağları resmileştirmekte olan Fas krallığı dâhildir. Geçmişteki ve bugünkü söylemleri ne olursa olsun bu rejimler hiçbir zaman Filistin halkı ile müttefik olmamışlardır; aksine onların cellâtları olarak davranmışlardır. Filistin halkı 1948’den bu yana mücadelelerine damga vuran ihanetlere ve trajedilere karşın hiçbir zaman ulusal haklarından vazgeçmemiştir. Abluka altındaki Gazze’den yerleşimlerle bölünmüş Batı Şeria’ya, Kudüs’teki mülteci kamplarından “1948 bölgelerindeki” Hayfa’daki, Umm Al-Fahm’daki, Lid’deki ve diğer yerlerdeki Filistinlilerin ayaklanmasına kadar Filistin halkı bir kez daha birliğini ve ulusal ve demokratik özlemlerini gerçekleştirmek üzere tarihi mücadelesini ortaya koyuyor. Özlemleri Irkçı Devletin, küresel emperyalizmin ve ona tabi yoz rejimlerin duvarlarına çarptığı için Filistin halkı ittifaklarını sadece uluslararası işçi sınıfında ve ezilen halklarda bulabilir. Ancak üretim araçlarının özel mülkiyetine dayalı rejimin sürdürülmesinden doğan barbarlıkla karşı karşıya olan bu kesimlerde kendisine dost bulabilir. Bu nedenle tüm dünyada işçi örgütlerinin sorumluluğu koşulsuz olarak Filistin halkının yanında yer almaktır. Son dönemlerde –azınlıkta da olsa- İsrail’in Yahudi nüfusu içerisinden Filistin halkının katledilmesine karşı güçlü sesler çıkmıştır. Bunlardan biri meşhur insan hakları savunucusu dernek B’tselem olmuştur, açıklaması şöyledir: “Ürdün nehri ile Akdeniz arasında: Yaşanan Irkçılıktır” Bir diğer örnek ise İsrail ordusunda hizmet vermeyi reddeden 60 genç lise öğrencisidir, şu açıklamayı yapmışlardır: “Bizden kana bulanmış bir üniformayı giymemiz isteniyor. Nakba ve işgal ile İsrail toplumu çürük temellerde kurulmuştur ve bu yaşamımızın her alanında yansımasını bulmaktadır: ırkçılık, siyasal nefret dili, polis şiddeti.” Bu yazı yazılırken bir “iç savaş” tehdidinden bahseden İsrail liderleri Gazze Şeridi’ne yönelik olarak süren acımasız hava saldırılarına ilave olarak yeni bir büyük kara saldırısına hazırlanıyorlar. Her zamankinden de fazla mümkün olan tek çözüm, kuruluş kongresinde Filistin ulusal hareketinin formüle etmiş olduğu çözüm, yani tek, laik ve demokratik bir Filistin devletinin tüm tarihsel Filistin bölgesinde kurulması ve inançları veya kökenleri ne olursa olsun bütün vatandaşlarına eşit hakların teminatını vermesidir. Ne yazık ki hareket daha sonra “barış anlaşmaları” adı verilen süreçte bu çözüm formülünü “geçersiz” ilan ederek terk etmiştir. IV. Enternasyonal’in Yeniden Teşkili için Örgütlenme Komitesi (OCRFI) tüm örgütlerini ve militanlarını kendi görüşlerini ortak eylem için önkoşul olarak öne sürmeksizin tüm dünyada Filistin halkının katledilmesinin derhal durdurulması talebi ile yapılacak gösterilere katılmaya ve şu sloganları yükseltmeye çağırır:

  • Filistinli göstericilere yönelik baskı derhal durdurulsun!
  • Gazze’nin bombalanması derhal durdurulsun!
  • Kara harekatına hayır!
  • Filistinlilerin Şeyh Cerrah mahallesinden sürülmeleri derhal durdurulsun!
  • Filistin halkına özgürlük!
  • Tüm mülteciler için geri dönüş hakkı!

14 Mayıs 2021

Avrupa İşçi Konferansı Sonuç Metni

Paris, 12-13 Mayıs 2018

Maastricht Antlaşması’nın imzalanmasından 25 yıl sonra biz, işçiler1, gençlik ve işçi hareketi militanları Belarus, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Makedonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, İspanya, İsviçre ve Türkiye’den gelerek Paris’te 12-13 Mayıs 2018 tarihlerinde toplandık ve Fransa, Almanya ve İtalya’dan gelen çağrıya cevap verdik.

Devamı

  1. Yaşamak için işgücünü satmak zorunda olan tüm işçiler, yani kol ve kafa emeğiyle ücretli çalışanlar, işleri elinden alınmış aktif ve emekli işçiler, eğitim alan genç işçiler. []

Bu bir erken seçim değil her tür demokrasiyi ortadan kaldırma kararıdır!

Devlet Bahçeli’nin Tayyip Erdoğan’la aldığı 26 Ağustos 2018’de erken seçim önerisinin sözde 30 dakikalık bir görüşmeyle 24 Haziran 2018 tarihine çekilmesi kararı, bütün açıklığıyla bu kararın daha önceden danışıklı olarak alınmış olduğunu gösteriyor. Üstelik bu kararın gerekçesi olarak ileri sürülen görüşler özrü kabahatinden büyük dedirten türden.

Evet Bahçeli, Erdoğan’ın da kendisiyle aynı görüşte olduğunu ifade ettiği bir gerçeği avazı çıktığı kadar haykırıyor: “Bu işi bir an evvel bitirelim ve kurtulalım şu seçim belasından!” Yani Türkiye’deki mevcut iktidar bloku bırakın demokratik bir seçimi, var olan demokrasi kırıntılarına bile tahammülü olmadığını ilk kez bu kadar açık bir biçimde dillendirmiş oluyor. Seçmen tercihini kendilerinden yana kullandığında demokrasi bir faziletken, şimdi işler tersine döndüğünde bir baş belası haline geliyor.

OHAL koşullarında yapılacak olan “seçimlerin” aslında seçimden başka her şeye benzeyeceği şimdiden belli olmakla birlikte uygun olmayan koşullar altında da olsa bir sınıf mücadelesi öznesi olduğu görülmelidir. İktidar Bloku bu kararıyla hem Türkiye burjuvazisinden hem de emperyalist burjuvaziden kendi iktidarı için onay istiyor. TÜSİAD türü burjuvalardan “istikrar” adına, Anadolu ve büyük şehir “çakalları”ndan ihalelerin sürdürülmesi adına ve tabii emperyalist burjuvaziden de ülkenin varını yoğunu talan eden büyük “projeler”in gerçekleştirilmesi adına onay istiyor. Tabii emperyalist sisteme başta Ortadoğu olmak üzere sunulacak destekler de işin cabası.

İşte bu koşullar altında sahte seçimlerin hiçbir sorunu çözmeyeceğini bile bile bu mücadelede saf tutmak işçi örgütleri ve ezilen halk için bir zorunluluk ve hayat memat meselesidir. Çünkü demokrasi için mücadele işçi sınıfı için din ve vicdan özgürlüğü, fikir özgürlüğü, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı kadar ve hatta belki onlardan daha fazla örgütlenme özgürlüğü anlamına gelir. İşçi sınıfının siyasal ve sendikal örgütlenme hakkı elinden alındığında – ki OHAL rejimi bu hakkın gasp edilmesinin ayyuka çıkmış halidir- ortada bugün görüldüğü gibi demokrasinin kırıntısı bile kalmaz ve diğer bütün haklar da hasır altı edilir. İşçi sınıfı, ezilen halklar ve gençlik örgütlenemiyorsa ülke boğuluyor demektir.

Bu koşullar altında ivedilikle yapılması gereken ne?

İktidar Blokuna karşı demokrasi için mücadele edecek bütün siyasi yapılar adaylarını göstermelidirler. Hatta bu konuda bütün işçi ve gençlik örgütleri birbirlerine destek olmalıdırlar. Mümkün olduğu kadar fazla aday – her kesimi temsil eden- gösterilmelidir. Bu, İktidar Blokunun seçimleri ilk turda kazanmaması için bir zorunluluktur. Bütün muhalif adaylar aralarında peşinen bir yazılı anlaşmaya varmalıdırlar, o da şu olmalıdır: Aralarından hangisi ikinci tura kalır ve seçilirse başkanlık sistemine son verecek bütün düzenlemeleri (yani TSK’da, Emniyet’te, yargıda, eğitimde) yaparak 6 ay sonunda demokratik seçimlere gitme taahhütünde bulunmalıdır. O halde muhalefetin yapması gereken tam bir “tabula rasa”dır, yani sil baştandır. Adına ister kurucu meclis deyin ister demeyin, barajların sıfırlandığı, her partinin eşit propaganda hakkına sahip olduğu ve eşit koşullar altında girdiği bir seçim sonucu oluşacak bir meclis böyle işlev görür. Egemen bir karakter kazanır. İkinci tura kalmak için mücadele edecek adaylar başkanlık rejimini değil, parlamenter sisteme derhal geri dönüşü sağlayacaklarını ortaklaşa taahhüt etmelidirler.

Esas seçim sonrası ne olacak?

Şu anda görüldüğü kadarıyla muhalefet bu seçimlerde büyük çoğunluğa sahiptir. Ama iş gene pekala “atı alan Üsküdar’ı geçti”ye dönebilir. Buna karşı bile biz bir kurucu meclis mücadelesinin yolunu açmış oluruz ki bu sınıf mücadelesinin günümüz koşullarında ayrılmaz bir parçasıdır.

Son söz CHP’ye

CHP Genel Başkanını aday göstermemelidir. Çünkü bir parti eğer demokrasiden söz ediyorsa kendi başkanı, esas olarak sembolik bir karakter taşıyacağını ileri sürdüğü cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa talip olmalıdır. Demokrasiyi savunmak bunu gerektir.

 

20 Nisan 2018

PGB Sosyalizm

Trump’ın Provokasyonu: Filistin Halkı Tehlikede!

IV. Enternasyonal’in Yeniden Oluşumu için Örgütlenme Komitesi’nin (OCRFI) Deklarasyonu

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı ve ABD Büyükelçiliği’ni bu şehre taşıyacağı yönündeki provokatif açıklaması Filistin halkının ve Filistin halkının kendi geleceklerini kendileri belirleme hakkını koşulsuz destekleyen tüm dünyadan insanların haklı öfkesine sebep oldu. Filistin halkı bir kere daha tehdit altında!

Trump’ın provokasyonunun ardından kimi devlet başkanları ve siyasal liderler açıklamayı “esefle karşıladılar”, kimileri de bunu ABD yönetiminin politikasının gerçekliğini yansıtmayan “sorumsuz” bir açıklama olarak tanımladılar.

Elbette dünyanın en güçlü burjuvazisinin hükümetinde en üst düzeyde bir kriz mevcuttur. Ancak Trump’ın provokasyonu ABD emperyalizminin ve onun müttefiklerinin öncülüğünü yaptığı, halklara karşı yürütülmekte olan yaygın savaşın bir parçasını oluşturmaktadır. Bu adım; onun Kuzey Kore’yi haritadan silme tehdidinden, Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü soykırımsal savaşta ABD’nin dahlinden, Afganistan’daki güçlendirilmiş işgalden, Venezüella’nın istikrarsızlaştırılmasında ABD’nin doğrudan müdahalesinden ve Lübnan ve İran’a yönelik ABD-İsrail-Suudi tehditlerinden sonra gelmiştir. Bu, Cumhuriyetçi olsun Demokrat olsun, Trump’tan önce de Beyaz Saray’da olanların izlediği politikanın bir devamı ve hızlandırılmasıdır. Trump’ın Ortadoğu’da yeni kıyımların zeminini hazırlayan provokasyonu aslında üretim araçlarının özel mülkiyeti sisteminin varmış olduğu çıkmaz sokağın bir ifadesidir. Bu sistem bugün ancak üretici güçlerin kitlesel imhası pahasına, özellikle de silah ve savaş ekonomisinin büyümesi aracılığıyla yaşamını sürdürmektedir.

Uluslararası basının yansıttığı gibi Trump’ın provokasyonu Beyaz Saray temsilcilerinin Ortadoğu’da aylar süren müzakerelerinin sonucu olmuştur: “Ocak ayından bu yana ABD Başkanının damadı Jared Kushner sürekli Kudüs ile Riyad arasında mekik dokumuştur. Aslında eski bir İsrail rüyası üzerinde çalışmıştır: Arapları – en azından Körfez monarşilerini- İsrail’e yakınlaştırmak.” Bu pazarlıklar gerici Arap rejimleri ile İsrail devleti arasındaki açıkça ilan edilen işbirliğini beraberinde getirmiş, İsrail Genelkurmay Başkanı’nın bir Suudi gazetesine “İsrail ve Suudi Arabistan, İran’ın niyetleri hakkında tam bir görüş birliği içerisindedir” şeklinde demeç vermesi sonucunu doğurmuştur. Aynı bu müzakereler gibi ABD Başkanı’nın -Ortadoğu’da kontrolü elinde tuttuğunu iddia eden- açıklamaları bir kere daha Filistin sorununun öne sürüldüğü gibi bir tarafta “Yahudiler”, diğer tarafta “Müslümanlar”ın olduğu dini bir çatışma olmanın çok uzağında olduğunu göstermektedir. ABD emperyalizminin himayesinde Vahabi İslam’ın Suudi temsilcileri ile “Yahudiler adına” konuştuğunu iddia eden Siyonist devletin temsilcileri el ele vererek Filistin halkına karşı bu yeni darbeyi hazırlamışlardır. Bu, acısını Yahudi nüfus da dahil olmak üzere bölgenin tüm halklarının çekeceği bir darbedir.

Trump’ın provokasyonu 70 yıl önce, Kasım 1947’de BM’de Amerikan, İngiliz ve Fransız emperyalist liderlikleri ile SSCB Stalinist bürokrasisi arasında ulaşılan üst düzey bir anlaşmaya dayanarak dayatılmış olan Filistin’in taksimi planı ile başlamış mantığın devamıdır. Filistin’in bölüşümü, teokratik Siyonist Devletin kurulmasıyla sonuçlanmış ve bu devletin hedefi her geçen gün daha fazla Filistinlinin topraklarından atılması, sürekli katliamlara uğraması olurken, Yahudi nüfus da sömürgeci bir idare mantığına sıkıştırılmış ve hapsedilmiştir. Bu bölünmenin kabulüne ve İsrail devletinin tanınmasına dayanan tüm anlaşmalar, özellikle de Oslo Görüşmeleri (1993) Filistin halkının üzerindeki boyunduruğu ve topraklarından kovulmuşluklarını sadece pekiştirmiş ve milyonlarca Filistinli mültecinin en basit demokratik hakları olan 70 yıl önce çıkartıldıkları köylerine ve şehirlerine dönme haklarını kullanmalarını daha da imkansız hale getirmiştir.

Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Oluşumu için Örgütlenme Komitesi (OCRFI), ABD Yönetiminin başı tarafından yapılan provokasyonu şiddetle kınamakta ve Filistin halkının toprak, barış ve özgürlük hakları için mücadelesine, bir başka ifade ile Filistin halkının bir ulus olma hakkı ve tüm mültecilerin geri dönme hakkına koşulsuz desteğini tekrarlamaktadır.

OCRFI; Filistin halkının savunulması için, ABD emperyalizminin ve onun Ortadoğu’daki hizmetkarlarının, yani İsrail devletinin ve gerici Arap devletlerinin politikalarına karşı çıkılması için işçi örgütlerine ve demokratik örgütlere birliktelik çağrısı yapmaktadır. OCRFI’ya bağlı örgütler Filistin halkını savunan her türlü eyleme -kendi bayrakları ile- katılacaklardır.

OCRFI; işçi hareketi içerisinde 1947’de BM’in taksim planına karşı çıkan tek akım olan Dördüncü Enternasyonal’in mücadelesinin devamının bir parçasıdır. Bu akım, o gün bu planı doğru bir şekilde “aynı anda hem Arap kitlelerin mücadelesini, hem de Yahudi işçi kitlelerin hoşnutsuzluğunu anti-emperyalist bir patlamadan saptırarak bir kardeş katli kavgasına yönlendirmenin en etkili yolu” olarak tanımlamıştı (Quatrième Internationale, Aralık 1947).

Bu süreklilik içerisinde OCRFI Filistin halkının kendi geleceğine özgürce karar verme hakkını ve Kudüs başkenti olacak şekilde tüm tarihi Filistin bölgesini kapsayacak, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak tüm vatandaşları için eşit hakları güvenceye alacak demokratik ve laik bir Filistin Cumhuriyetinin yolunu açacak bir Filistin Kurucu Meclisini savunduğunu duyurmaktadır.

8 Aralık 2017
OCRFI Uluslararası Komitesi

 

Haritalar sırasıyla 1946 yılındaki Filistin topraklarını ve Yahudi yerleşimlerini, 1947’deki BM bölünme planı sonrası durumu, 1949-1967 yılları arasında Filistin ve İsrail topraklarını ve 2000 yılındaki durumu gösteriyor.

Avrupa Konferansı Çağrısı İLK İMZACILAR listesi

Demokrasi ve işçi hareketlerinin çeşitli akımlarından işçilerin ve işçi mücadelesi veren insanların Avrupa’da bir İşçi Konferansının toplanması için gerçekleştirdiği ÇAĞRIyı sizlere ulaştırmış ve Türkiye’den de işçi sınıfı mücadelesi yürütenleri İLK İMZACILAR arasına katılarak destek olmaya çağırmıştık. Tüm Avrupa’dan gelen ilk imzacılar listesini aşağıda paylaşıyoruz.

Tüm Avrupa halkları ve işçilerinin sınırlar ve sınırlamalar olmaksızın özgür birlikteliği için!

İşçi haklarının ve demokrasinin Avrupası için!

Maastricht ve Avrupa Merkez Bankası diktasından kurtulmak için!

Bu yolda nasıl adım atabileceğimizi özgürce tartışmak için bir Avrupa İşçi Konferansı’nın toplanmasını öneriyoruz.

Avrupa Konferansı ÇAĞRI metinini buradan okuyabilirsiniz >>>

TÜRKİYE: Cengiz Arın, Emekli akademisyen; Yaşar Avcı, Emekli-sen, üye; Cemal Bilgin, Taş-iş Der Başkanı/Savaşa, Sömürüye ve Güvencesiz Çalıştırmaya karşı Dünya Konferansı delegesi (Hindistan, 2016); Behlül Çalışkan, Eğitim-Sen üniversite temsilcisi; Gençay Gürsoy, Yurttaş Girişimi, üye/İşgallere ve Ülkelerin İçişlerine Müdahaleye karşı Uluslararası Konferans (Cezayir, 2011) delegesi; Birsen Kaya, Sağlık-iş üyesi; Mahir Sarı, Eğitim-Sen  üyesi; Kenan Okta, Maden-iş üyesi; Şadi Ozansü, İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) Genel Başkanı; Furkan Şafak, İşçi Kardeşliği Partisi (İKP) MYK üyesi; Sevim Şimşek, İşçi Kardeşliği Partisi (İKP), MYK üyesi.

ALMANYA: Volker Barth, scientist; Christof Beschorner, Ver.di trade unionist; Ismail Eren, Workers Commission of the SPD, Ver.di trade union; Justine Hauptmann, member of the SPD, trade unionist Ver.di; Peter Jehkul, president of the Social Democrats Commission on Healthcare (Münster), Ver.di trade union; Aglaé Kellerer, researcher; Sidonie Kellerer, teacher, trade unionist GEW; Wilfried Klapdor, Workers Commission of the SPD, Ver.di; Peter Kreutler, vice president of the Düsseldorf Workers Commission of the SPD, member of the board of the Ver.di Trade Union Delegates Committee; Barbara Ludwig, SPD municipal councillor, member of the board of the GEW trade union, local spokesperson for the DGB confederation; Norbert Müller, Workers Commission of the SPD, Ver.di trade union; Till Müller, student; Ernst Neweling, teacher, trade unionist GEW; Arnau PONS, writer; Klaus Rittinger, member of the SPD and the SPD/AfA Workers Commission, Ver di trade. unionist; Sidonia Rohn, Workers Commission of the SPD, Ver.di trade unionist; Peter Saalmüller, SPD, Ver.di ; Iris Saalmüller, Ver.di ; Gerlinde Schäfer, member of the SPD ; Hans Karl Schäfer, member of the SPD, GEW trade unionist; Petr Schnur, CMF; Bodo Schoo, member of the SPD and the SPD /AfA Workers Commission, IG Metall trade unionist; Claudia Schüller, participant at the Mumbai Conference; Heimgard Schüller, IG BAU trade unionist; Klaus Schüller, member of the national board of the SPD Workers Commission, EVG railway workers trade union; Anna Helena Schuster, Ver.di trade union delegate; H.-W. Schuster, president of the Düsseldorf SPD Workers Commission, Ver.di trade union delegate; Karsten Schuster, Ver.di (Lüdenscheid); Wolfgang Spahr, Ver.di trade unionist, member of Die Linke (All in their personal capacity).

BELÇİKA: Augustin Antoine; Moumni Boubaker; Gaëtan Coucke, teacher, trade unionist; Laëtitia Coucke, student; Emmanuel Dal Cortivo, teacher, trade unionist; Eddy Decreton, teacher, trade unionist; Muriel Dimartinelli, federal secretary of the CGSP-ALR Brussels*; Serge Monsieur, President of the CGSP Vivaqua*; Laura Moraga Moral, teacher, trade unionist; Maxime Nys, regional deputy secretary of the CGSP-ALR Brussels*; Igor Pliner; Bruno Raulier, trade unionist; Carine Rosteleur, regional secretary of the CGSP-ALR Bruxelles*; Mathieu Verhaegen, President of the CGSPALR Brussels*; Marie Verselle, student (*in their personal capacity).

FRANSA: Michel Allain, trade unionist; Lionel Beck, salaried doctor Public Hospital (CHU); Julien Bessedjerari, local councillor Jarny, trade unionist, Regional Authority of Public Administration; Ch. Blanchard; Dimitri Boibessot, health worker – trade unionist; Véronique Brisacier, childcare nurse at the Tours Hospital ; Rémi Candelier, retired from National Education; Patricia Cestor, trade unionist Public Administration; Claude Charmont, trade unionist; Maxence Chorvot, civil servant , Regional Authority; Michaël Clément, F.I. (La France Insoumise Unbowed France) activist; Gilles Cordival, elected official; Fabrice Cotrel, metalworkers trade unionist; Hugues Da Rocha, glass worker trade unionist; Géraldine Delaye, teacher, trade unionist; Patricia Delbecq, Social Security trade unionist; François Eychenne, teacher, trade unionist; Kamal Fettar; Stéphane Formery, trade unionist; Samuel Garnier, PG (Left Party) activist; Jacky Gassert, retired trade unionist; Yves Gérin Mombrun, Member Free-thinkeres Association ; Daniel Gluckstein, national secretary of the POID; Reinaldo Gomez-Larenas, civil servant, trade unionist; Gisèle Grammare, professor emeritus Paris 1 Panthéon Sorbonne; Patrick Griesbach, cross-border workers trade unionist; Dominique Gros, POID; Murat Gunay; Laurent Gutierrez, PCF (French Communist Party) activist; Nicolas Guyard, member of FI (La France Insoumise); François Hiegel, cross-border workers trade unionist; Patrick Jubert, stage manager; Justin Kayodi, postal worker trade unionist; Christel Keiser, municipal councillor for the town of Montreuil, national secretary of the POID; Alain Kerlheus, PCF activist; Patrick Lartaut, PCF activist; Véronique Lartaut, PCF activist; Bruno Le Clerc, school headmaster, trade unionist; Eric Le Courtois, syndicalist ; Christelle Leclerc, trade unionist; François Leclerc, Regional Authority trade unionist; François Lopera, ArcelorMittal trade unionist ; Didier Manca, trade unionist Regional Authority Public Administration; Philippe Manenti, President of the Moselle Cross-border Workers Defence Committee Initiatives; Geneviève Marchal, Head of the CGT group-Wives and Widows of Iron Miners; Michel Mariotte, pensioner; Fernanda Matias, trade unionist National Education; Isabelle Michaud, local councillor Joigny, La France Insoumise – France Unbowed activist; Marie-Luce Mouly, citizen; Christian Muller, trade unionist Regional Authority of Public Administration; Bernard Noël, writer; Christian Paire, postal worker; Michel Parcabe, trade unionist; Franz Pierre Victor, activist; Fabien Privé Saint-Lanne, CGT trade union secretary at the Donges Refineries; Jean-Jacques Rodriguez, glass worker trade unionist; Pascal Rovisse, postal worker trade unionist; Arsène Schmitt, President of the Moselle Cross-border Workers Defence Committee; Anna Targe, pensioner; Maurice Targe, pensioner; Gérard Trembleau, retired from the State Public Administration ; Bernard Vinsot, pensioner.

İNGİLTERE: Ian Hodson President Bakers Union – BFAWU; Ronie Draper General Secretary Bakers Union – BFAWU; Steve Hedley, RMT Assistant General Secretary, Labour Party; Joginder Bains (Mrs) General Secretary IWA pers cap; John Sweeney Unison pers cap , former trade union liaison officer labour leave ; Jane Doolan Unison Nec pers cap, John Hendy Lawyer pers cap ; Alex Gordon RMT Paddington 1 Branch pers cap, Mike Calvert Islington Unison pers cap; Peter Durrant, NW Norfolk Unite the Union pers cap ; Terry Luke, Islington Unison; Nick Phillips Unite the Union pers cap ; Ann Green, British Pensioners & Trade Union Action Association, Campaign ; Paul Filby Secretary Merseyside Trade Union Council, pers cap; Keith Dunn Labour Party Tottenham CLP ; Eric Hill National Pensioners Convention; Islington Unison retired members secretary ; Doreen McNally Liverpool Unite the Union Community Branch; Steve Higginson Liverpool Unite the Union; Dianna James Islington Unison Convention, Henry Mott Southwark Unite the Union; Jane Gebbie, Secretary Neath Port Talbot Unison Branch, Labour Cllr. ; Bridgend County Borough; John Smithee, Fenland Branch Labour Party and Wisbech Unite; Mark Still, Waterloo RMT and Islington North CLP; Mina Rodgers Unison retired members officer. Leicester Leicestershire Health; Graham Durham, Brent Central CLP; Craig Johnston,
Relief Regional Organiser, RMT, North West; David Coleman,Young Members Officer NPT UNISON; Karen Chapman, Education Officer, NPT UNISON; Tony Richardson Unite ; Zarina Bahia Palestinian Solidarity Campaign; Selwyn Williams Universities and Colleges Union (UCU) member Chair Cymru Cuba ( Cuba Solidarity Campaign in Wales), Sheila Bodros Teacher ; Nat Queen University and College Union, University of Birmingham; Vince Mills – Unite Glasgow; Michael Laughlin Liverpool ; Raymond Mennie Unite the Union Dundee Area Activists Committee pers cap, Secretary Dundee Branch CPB pers cap , Member Scottish Cttee CPB pers cap; Mike Arnott Secretary Dundee trades Council; Wes Hinckes
Unite Community activist (Unite the Union), Labour Party Councillor (Sedgemoor District Council) Jeff Sawtell, former art editor of the Morning Star newspaper; ( All in Personal capacity )

İRLANDA: Thomas Pringle TD ( Member of Parliament ) ; Ciaran Campbell Mandate; Bian Forbes Mandate ; Katrina Groves, teacher, trade union rep; Frank Keoghan TEEU

İSVEÇ: Nadezhda Bravo Cladera, professor, Univerity of Stockholm.

İSVİÇRE: Marzia Fiastri, teacher, trade unionist; Ali Korkmaz, trade unionist in industry; Johan Kraft, translator; Georges Meylan, member of the PSGe and the PSS; Brice Touilloux, Socialist Youth, PSS; Michel Zimmermann, PS municipal councillor.

İTALYA: Nicola Adduci, teacher “Manifesto of the 500 for the defence of public education”, Turin; Loredana Agnese, employee, Turin ; Alberto Ara, employee, candidate on the list of the Political Movement for Repeal- Turin 2016 ; Gabriella Arpe, worker public education ; Davide Ascoli, academic and researcher, Turin ; Camilla Barone, teacher, Turin ; Francesco Bragante, FIOM union local rep, Turin ; Luigi Brandellero, industrial worker, MPA (Political Movement for Repeal) activist; Rossella Brossa, public education worker, Turin ; Valeria Busicchia, teacher, trade union rep ; Riccardo Canceller, self-employed worker, Turin ; Giulio Capozzolo, local councillor for Venaria (Turin); Concetta Cardone, public education worker; Marco Celeghin, teacher, trade unionist, Turin ; Alessandra Cigna, teacher, trade union rep ; Claudia Cintia, public education worker, Turin ; Giovanni Cocchi, teacher, activist in defence of public education, Bologna ; Ugo Croce, editorial staff of “Tribuna Libera” monthly paper ; Serena Di Mauro, teacher, Turin ; Paolo Fascella, public education worker, Turin ; Giuseppe Fatibene, pensioner, trade unionist, Turin ; Felice Fazzolari, teacher, MPA (Political Movement for Repeal) activist; Angela Fenocchio, teacher, MPA (Political Movement for Repeal) activist; Kristian Goglio, teacher, union officer; Dario Granaglia, industrial worker, union officer; Antonietta Grandizio, trade union rep , Turin ; Daniele Grego, teacher, trade union rep ; Monica Grilli, teacher, trade union rep; Adriano Guerra, pensioner, trade unionist , Turin ; Gianni Guglieri, industrial worker, trade union rep; Mihaes Josif, teacher, Turin ; Antonio Landro, teacher, trade union rep , Turin ; Marco Lentini, trade union rep , Turin ; Aldo Mangano, student; Simona Marchese, nurse, Turin ; Rosetta Masi, public education worker, Turin ; Andrea Monasterolo, industrial worker, trade union rep; Lorenzo Mortara, industrial worker, trade union rep; Piero Oreste, industrial worker, Turin ; Angelo Palma, candidate on the list Political Movement for Repeal Turin 2016 ; Agata Pantella, teacher, Political Movement for Repeal Turin ; Ezio Perano, teacher, Turin ; Alberto Pian, teacher, editorial staff of  “Tribuna Libera” monthly paper; Claudia Poggio, teacher; Fabrizio Prestipino, teacher, Turin ; Serafino Puccio, teacher,
trade unionist, Turin ; Mariangela Quinci, teacher, Turin ; Betty Raineri, teacher, trade union rep; Denis Riviera, industrial worker, Turin ; Roberto Rizzi, doctor, Turin ; Caterina Sabatella, nurse, Turin; Mariagrazia Sala, teacher, union officer, Milan; Cinzia Sannazzaro, call center worker, union officer ; Maria Taverna, teacher, Turin ; Vincenza Triolo, public healthcare worker, Turin ; Lorenzo Varaldo, school headmaster, MPA (Political Movement for Repeal) activist; Giulia Venia, teacher, unionist, Brescia ; Vanna Ventre, teacher, MPA (Political Movement for Repeal) activist; Beniamino Vicino, public function employee; Roberto Villani, teacher, unionist, “self-called workers”, Rome ; Del Core Vincenzo, teacher, Turin.

MACARİSTAN: Ivan Albert, labour activist; Klara Anyiszonyan, labour activist; Judit Somi, labour activist; Jozsef Tarko, labour activist.

PORTEKİZ: Daniele Carlozzi, IT analysist; Flavio da Ros, IT analysist; Fernando Gomes, trade unionist, SPZS/CGTP*; José Santana Henriques, trade unionist, CESP/CGTP* ; Eleutério Luís, trade unionist STAL/CGTP*; Bruna Pontes, IT analysist; Rui Rodrigues, teacher, trade unionist SENSUP*; Lia Santos, teacher, SPGL trade unionist* ; José Silva, unemployed; Jorge Torres, trade union delegate CITE/ CGTP*, member of the Workers Commission CT/SAICA*; Adriano Zilhao, economist; Giuseppe Zollino, candidate on the list of the Political Movement for Repeal – Turin 2016* (*in their personal capacity).

ROMANYA: Marius Cîrpici, general secretary of the Lignite Coal Miners Union, Termocentrala Rovinari, in the depertment of Gorj; Sabin Codarcea, president of the National Labour Union, Jiu Valley, Hunedoara County; Ion Cornescu, president of the National Labour Union, Jiu Valley, Oltenia County; Ileana Crețan, president of the FMN women’s organisation; Marius Cretan, vice-president Tismana Quarry trade union; Constantin Cretan, president of the National Federation of Labour (FNM); Constantin Dorin Cretan, secretary general of the League of Workers of Romania; Constantin Diaconu, president mining region union of Berbesti-Alunu County, Vâlcea ; Ion Dumitru, president of the “Our Victory” miners’ union of Oltenia; Marian Duroaica, president of the League of Workers, Vâlcea; Marian Efta, president of the Pinoasa Quarry County trade union, in the county of Gorj; Tiberiu Grigoriu, executive president of the League of Workers of Romania; Dumitru Haica Petrescu, president of the Pinoasa Quarry County trade union,in the county of Gorj; Gheorghe Militaru, president the League of Workers, Jiu Valley section, Hunedoara; Lulu Iulian Pauna, president of the Oltenia Lignite Coal Miners Union; Valeriu Peptenatu, president of the association DURII, Tirgu-Jiu; Ion Somanescu, president of the County Trade Union of Rovinari.

SIRBİSTAN: Rastko Podesta, labour activist; Jacim Milunovic, labour activist.

SLOVENYA: Dimitar Anakiev, editor Novi Borac.

YUNANİSTAN: Dimitrios Balaskas,farmer, Nafplio; Dimosthenis Drougkas, Nafplio town councillor; Andreas Guhl,editor of Ergatika Nea, member of LAE Argolida; Eva Kallitsi, stident, Athens; Giorgos Kapsouros, member of LAE Argolida; Pantelis Kokkinopoulos, Nafplio town councillor; Maryse Le Lohé, member of LAE Papagos-Cholargos Athens ; Sotiria Lioni, Nafplio; Stelios Marinakos, member of LAE Argolida; Eirini Morou, Nafplio; Eleni Pierropoulou, member of Popular Unity (LAE), Papagos-Cholargos, Athens; Dimitris Vasileiou, member of LAE Argolida.