“Ortayolculuk” ve Gerici “Ortayolculuk” Üzerine

— Şadi OZANSÜ

PGB Sosyalizm’in bu sayısında Marksizmin Merkezci (Ortayolcu) varyantı üzerine çeşitli yazılar bulacaksınız. Bunlar Doğan Fennibay imzalı telif yazılar olduğu kadar François Forgue imzalı çeviriler için de geçerli. Dergimizin 43. sayısında Alfredo Luna’nın “Anti-Emperyalist Birleşik Cephe ve Sürekli Devrim” makalesi de zaten aynı meseleye işaret ediyordu. III. Enternasyonal’in devrimci dönemini yansıtan ilk dört kongresinden yapılan alıntılara, Lenin’in ve Troçki’nin konuya ilişkin yaklaşımlarına ve IV. Enternasyonal’in 1951–52 bölünmesinin ardından 1993 yılında gerçekleşen yeniden kuruluşuyla birlikte kaleme alınan belgelere yapılan göndermeler sorunu ulusal ve uluslararası ölçekte tüm berraklığıyla gözler önüne seriyor. Ben, bu yüzden, Ortayolculuk ve Gerici Ortayolculuk ile hesaplaşmayı bu önemli referanslara dayanmaksızın, salt Türkiye “devrimci Marksist” hareketinin çeşitli akımlarının, özellikle 2010 yılında gerçekleşen Anayasa Referandumundan günümüze uzanan politikalarının ışığında gerçekleştirmeye çalışacağım.

(Yazının tamamını okumak için tıklayın.)