Enternasyonal bir sömürgede enternasyonalist bir devrimin dinamikleri Mehmet Şadi

Her ne kadar eleştiri silahı,

silahların eleştirisinin

yerini tutamayacak olsa da…

 

Devrimci bir hareket, politikasını, doğru bir devrim stratejisi ve ona uygun taktik yönelişlerle yürütür. Stratejinin doğru saptanmış olması, doğru taktiklere kendiliğinden varılabileceğinin garantisi olamayacağı için, kimi hatalı taktikler sağlam bir stratejik hattı bile uçuruma sürükleyebilir, öte yandan, stratejiden bağımsız izlenecek bazı “doğru” taktiklerin başarıya götürmesiyse, son derece istisnai koşullara, daha doğrusu tesadüflere bağlı kalır. Stratejiye birincil önem yükleyen Mark­sist politika kuramı, incelikle işlenmiş taktiklerin stratejiyle uyumunun kurulmasının da kuramıdır aynı zamanda. Devamı