“Borç Krizi” mi? Hayır, Sistem Can Çekişiyor

— Daniel GLUCKSTEIN, Pierre CISE

“Borç krizi” ve “temerrüt”: Bu yumuşak laflar kapitalist iktidarın hatta tüm sistemin iflasını gizliyor.

Çaresizce sistemi ayakta tutmaya çalışan sermayedar sınıfı, başta işçi sınıfı ve örgütleri olmak üzere toplumun tüm katmanlarını bir arada tutmak için masallar uyduruyor. Diyorlar ki borçlar devletlerin, kamu hizmetlerinin, sosyal refah sistemlerinin ve bireylerin aşırı harcamalarından kaynaklanıyormuş. Bu yüzden borcun sınıfsal özelliği yokmuş. Tıpkı veba salgını gibi tüm insanlığı etkileyen bir lanetmiş bu. Bu yüzden “kutsal birlik”, uzlaşma ve yönetişim çağrısı yapıyor. İşçi hareketinin içinden doğmuş partiler ve bazı işçi sendikalarının önderlikleri de bu kutsal birliğe, uzlaşmaya ve yönetişime katılıyor. Yazının ilerleyen bölümlerinde ifade edeceğimiz gibi, bugün işçi sınıfının önündeki en büyük sorun da bu.

(Yazının tamamını okumak için tıklayın.)