İsrail Tarihinde Hiç Bu Kadar Zayıf Olmamıştı!

— IV. Enternasyonal Uluslararası Sekretaryası

Dünyanın bütün emekçilerinin ve halklarının İsrail’in, özellikle Gazze’de Filistin halkına karşı yürüttüğü toplu imha savaşını kaygıyla izledikleri, Filistin halkının yaşama hakkının ayaklar altına alındığı bir sırada, herkes kendi kendine şu soruyu soruyor: Bu duruma son verecek bir yol yok mu? Devamı

Gazze Ambargosuna Karşı Uluslararası Kampanya

Filistin halkının yılmayan direnişi, tüm emperyalist güçlerin açıkça ve koşulsuz İsrail’e destek olmasına rağmen ediyor. Dünya devriminin en ileri noktası haline gelen bu direnişe ve Filistin halkına destek olmak üzere, Cezayir İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTA) ve Cezayir İşçi Partisi (PT), 14 Eylül’de uluslararası bir kampanya başlattılar. Kampanya, Filistin’deki bombardımanlara son verilmesi, ablukanın kaldırılması, limanların ve havaalanının açılması için tüm dünya işçilerinden ve halklarından destek bekliyor.

PGB Sosyalizm olarak, “İsrail’i, ordusunu ve ölüm saçan çılgınlığını destekleyen hükümetlerin sağladığı yardıma son vermenin, tüm dünyadaki işçi hareketi örgütlerinin özellikle sorumluluğu” olduğuna işaret eden bu çağrıyı destekliyoruz ve tüm Türkiye işçilerini ve halklarını da örgütleriyle birlikte, Filistin halkının en temel taleplerini sahiplenen bu kampanyayı desteklemeye davet ediyoruz. Devamı

İsrail’in Gazze Bombardımanları ve Ablukası, ABD İşçi Hareketinde Önemli Çatlaklar Yaratıyor

— Alan Benjamin1

Gazze halkına karşı, ABD’nin finanse ettiği İsrail bombardımanları ve şiddetli kara saldırısının (bugüne kadar büyük çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 2 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü, ardında 9 bin 500’den fazla ağır yaralı ve 400 bine yakın evsiz bırakan, Gazze’nin tarım ve sanayisinin büyük bir kısmını yok eden) sonrasında ABD işçi hareketinde yeni bir durum gelişiyor. Devamı

  1. Yazının İngilizcesi için: http://socialistorganizer.org/important-fissures-develop-in-u-s-labor-movement-over-israels-bombings-and-blockade-of-gaza/ []

IV. Enternasyonal İspanya Seksiyonu: Kral Tahttan Feragat Etti. Yaşasın Cumhuriyet!

— POSI (Enternasyonalist Sosyalist İşçi Partisi, IV. Enternasyonal İspanya Seksiyonu) Sekretaryası

İşçilerle Halkların Hak ve Özgürlüklerini Yeniden Elde Etmelerinin Vakti Geldi

İşsizliğe, ücret kısıntılarına, geçici çalışmaya, kamu hizmetlerinin yıkımına maruz kalan geniş halk yığınları için gerçek bir hakaret anlamına gelen “Burbon” hanedanının yaşam tarzı ve “kraliyet” ailesinin bulaştığı yolsuzluk skandalları ve bu kısıntılara karşı ortak kazanımlarını ve ulusal haklarını savunan tüm halkların ve emekçilerin yoğun direnişi karşısında hükümdarlık rejimi uçurumun kenarına geldi. Devamı

Marx’ın Proletarya Partisi için Savaşından Günümüze Dersler

— Lucien GAUTHIER1

Lenin 1917’de şöyle yazmıştı:

Tarihte devrimci düşünürlerin öğretilerinin başına birçok kez gelen şey bugün de Marx’ın kuramının başına geliyor (…) Sağlıklarında devrimci düşünürlerin peşini bırakmayan egemen sınıflar (…) ölümlerinden sonra onları, zararsız simgeler haline getiriyorlar, tabiri caizse onları azizleştirerek (…) devrimci kuramlarının içeriğini değersizleştiriyorlar. Bugün de burjuvazi ve işçi hareketi içindeki oportünistler Marksizmin evcilleştirilmesinde mutabık durumdalar.2

Bu satırlar günümüzde çarpıcı bir biçimde geçerliliğini koruyor. Kimilerine göre Marksizm 20. yüzyılla beraber nihayete erdi; kimilerine göre kapitalist iktisadın harikulade bir çözümlemesinden başka bir şey değil. Tüm bu görüşlere göre, Marx için tarihin “sınıf mücadeleleri tarihi” olduğunu ve sömürü ilişkileri çerçevesinde proletaryanın kendi partisine ihtiyaç duyduğunu unutmalıyız.

Devamı

  1. La Vérité/Gerçek’in Nisan 2014 tarihli 81. sayısından dilimize Taylan Acar tarafından çevrilmiştir. []
  2. Lenin, Devlet ve Devrim, 1. Bölüm, “Uzlaşmaz Sınıf Çelişkilerinin Ürünü Olarak Devlet”, s. 13. []